Stress og udbrændthed i organisationen

Stress vil ikke ”bare” quick-fixes – det vil forstås.

”At klemme ballerne sammen og bare klø på”

Det kan være en god kortvarig strategi for, at nå i mål med en opgave eller et projekt. Men ønsker vi at være langtidsholdbare, skal vi være opmærksomme på at skrue ned for tempoet, når deadline er nået for igen at genskabe en sund balance. 

En af de områder vi har specialiseret os i hos Kongruens er blandt andet identifikation af stress, mønsterafbrydelser og efterfølgende kompetenceopbygning – så stressramte kommer styrket videre.

Når et menneske brænder ud – har det nemlig ikke kun konsekvenser for det enkelte menneske, men også for familien og arbejdspladsen. Zoomer vi ud, har det også konsekvenser for vores samfund.

 

Stress er sjældent personligt

Vores tese i Kongruens er at stress sjældent er personligt, men derimod systemisk. Mennesker er symptombærere på det, der er i ubalance på arbejdspladsen, i teamet eller i familiesystemet.

Stress er bl.a. en af de symptomer, der kommer til udtryk, når der er en ubalance i et system, altså i organisationen, i en afdeling eller i teamet.

Både på arbejdspladser som i familiesystemerne gælder der nogle basale hovedprincipper; f.eks. at høre til, en balance mellem at give og tage samt en anerkendelse af at den, der kom først, rangerer højere end de, der kom efter.

Bliver disse basale principper ikke respekteret eller anerkendt, udtrykkes dette bl.a. ved opsigelser, stress, udbrændthed, konflikter, højt sygefravær, modstand, manglende resultater, lav effektivitet eller ….

Stresssymptomer har en positiv hensigt

Vi kan med andre ord også sige at formålet med symptomerne er grundlæggende teamets, organisationens eller familiens sunde måde at gøre opmærksom på, at ”noget har brug for at blive set”. Symptomerne er samtidig også en signalfunktion, der bærer omsorg for systemets overlevelse.

Udover at kigge på den enkelte person kan vi ved kigge på helheden, langt lettere identificere årsagen. Vi får hermed adgang til langt flere informationer. Herfra kan vi handle langt mere præcist. Det gælder både for den stressramte, men også for dig som leder, coach eller kollega. 

 

I stedet for at betragte f.eks. stress-symptomet som noget besværligt og noget vi ikke vil have, så har stressen faktisk en positiv hensigt.

 

Stress vil ikke ”bare” quick-fixes – det vil forstås.

Gentagende stress og udbrændthed i organisationen, teamet eller hos enkeltpersoner fortsætter indtil årsagen er fundet! Den traditionelle måde at håndtere stress på er at zoome ind og fokusere på individet. Det hjælper ikke altid at hyre en stresscoach ind for at hjælpe den enkelte med at prioritere, indarbejde nye strategier. Vi skal have fat i roden.

Kan vi sætte fokus på organisationer som levende systemer, og disses indflydelse på individet, så kan vi arbejde langt mere effektivt og præcist med stress og mistrivsel.

Organisationsopstilling er en systemisk, fænomenologisk og oplevelses-baseret metode, der effektivt skaber nye bevidstheder, samt medvirker til at løsne op for fastlåste og destruktive problemstillinger – uanset om det er hos individet, teamet eller organisationen.
Læs om mere om metoden her

Kategorier

Kongruens

Infosyon Certificeret

Højbovej 1a, 1. sal
8600 Silkeborg

Tlf: 21 29 08 45
info@kongruens.dk

Kongruens – mennesker og organisationer

Vi medvirker aktivt til bæredygtighed for mennesker og organisationer.