Har I det godt?

Kongruens | HR Business

Trivsel

Overpres, mistrivsel og udbrændthed er nærmest blevet folkesygdomme. Det er sjældent et individuelt problem, og ofte en kombination af arbejdsrelaterede og private udfordringer.

Ved kun at se ovenstående som individuelle problemer kommer vi som mennesker nemt til at symptombehandle eller quick fixe frem for at identificere den reelle årsag. Konsekvensen kan være, at problemet vokser eller gentager sig selv.

Op i helikopteren

Med en systemisk tilgang er vi trænede i at afdække de bagvedliggende årsager, også selvom de skal søges et helt andet sted. Gennem samtaler afdækker vi i fællesskab, hvad det i virkeligheden kan handle om.

Gennem spørgsmål kan de involverede se tingene i et nyt perspektiv. Virksomheden, jobbet, kollegerne. Andre perspektiver kan åbne op for at frigøre energi og ressourcer, se hinanden og udfordringerne med nye øjne, og bedre afstemme egne og andres forventninger.

Når de bagvedliggende årsager er foldet ud, hjælper vi med at lave en plan videre. Det gør vi gennem samtale, sparring og oplæg.

Trivsel, pres eller stress?

Stress kender ikke forskel på høj og lav: Alle kan blive ramt. Måske er du selv ved at vælte, eller måske har du allerede mistet overblikket?

Det kan også være, at du leder en virksomhed, en afdeling eller et team, hvor stress har påvirket én eller flere, så arbejdsglæde, motivation og resultater er under pres.

Både den store organisation på flere hundrede medarbejdere og det lille team på få personer bliver udfordret af overpres og trivselsproblematikker. Det rammer individuelt, teams, kolleger, pårørende og hele organisationen. Det har konsekvenser både internt og eksternt.

Trivsel, pres eller stress?

Stress kender ikke forskel på høj og lav: Alle kan blive ramt. Måske er du selv ved at vælte, eller måske har du allerede mistet overblikket?

Det kan også være, at du leder en virksomhed, en afdeling eller et team, hvor stress har påvirket én eller flere, så arbejdsglæde, motivation og resultater er under pres.

Både den store organisation på flere hundrede medarbejdere og det lille team på få personer bliver udfordret af overpres og trivselsproblematikker. Det rammer individuelt, teams, kolleger, pårørende og hele organisationen. Det har konsekvenser både internt og eksternt.

Dyrt på alle bundlinjer

En medarbejder med lav trivsel er ekstra ressourcekrævende. Både hvad angår økonomi, motivation og samarbejde. For ikke at tale om de personlige omkostninger samt effekten på kunder, kolleger, familie og venner.

Derfor er vi stolte af, at vi har hjulpet mange hundrede personer i en lang række organisationer med at få trivsel og arbejdsglæde tilbage. Gennem de seneste år har vi ud af knap 130 fuldtids-sygemeldte fået over 100 tilbage, svarende til mere end 80% – og blandt dem var yderligere 11% på vej tilbage.

Resultaterne er skabt med gennemsnitligt mindre end fem individuelle samtaler over tre måneder.

Systemisk tilgang

Med mere end 20 års erfaring i at styrke og understøtte det gode arbejdsliv, bidrager vi til at ændre de ting, der står i vejen for, at du og din organisation kan udleve jeres potentiale – både individuelt og som team.

Nøglen er vores systemiske tilgang, som vi kombinerer med coaching, konfliktmægling, teambuilding og brug af personprofiler for at sikre, at vi kommer hele vejen rundt.

Vi samarbejder med anerkendte konsulenter og konfliktmæglere, når vi løser opgaver i større organisationer.

Systemisk tilgang

Med mere end 20 års erfaring i at styrke og understøtte det gode arbejdsliv, bidrager vi til at ændre de ting, der står i vejen for, at du og din organisation kan udleve jeres potentiale – både individuelt og som team.

Nøglen er vores systemiske tilgang, som vi kombinerer med coaching, konfliktmægling, teambuilding og brug af personprofiler for at sikre, at vi kommer hele vejen rundt.

Vi samarbejder med anerkendte konsulenter og konfliktmæglere, når vi løser opgaver i større organisationer.

Kontakt os

Du kan altid ringe til os eller sende en mail:

Anette   +45 2129 0845  |  ar@kongruens.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!