Har I det godt?

Kongruens | HR Business

Trivsel og Mental Sundhed

Trivsel og mental sundhed er vigtigt, for at ledere og medarbejdere kan skabe resultater på en arbejdsplads.

Men desværre er overpres, mistrivsel, stress og udbrændthed nærmest blevet folkesygdomme.

Det er sjældent et individuelt problem, når svære udfordringer pibler frem på en arbejdsplads. Ofte bunder de i en kombination af arbejdsrelaterede og private udfordringer.

Hvis I udelukkende ser problemerne som individuelle, kommer I nemt til at symptombehandle eller quick fixe frem for at identificere den reelle årsag. Symptomet forsvinder, men det gør årsagen ikke. Konsekvensen kan være, at problemet vokser eller gentager sig selv.

For at skabe trivsel og mental sundhed, anbefaler vi den systemiske metode, fordi den hjælper med at forstå relationerne på jeres fælles arbejdsplads. Og forståelsen skaber afsæt for gode og langtidsholdbare løsninger.

Citat fra kunde:
Jeg har både gået ved coach, psykoterapeut og psykolog. Det anderledes ved dig er, at du bringer mig fremad.”
Anja Jørgensen, Ebeltoft

Op i helikopteren

Systemisk tænkning er en grundantagelse om, at intet kan forstås isoleret. De tanker og holdninger, som opstår på en arbejdsplads, er en del af et større kredsløb. En afdeling er fx en del af den samlede virksomheds system. Metoden fokuserer på relationer i og mellem forskellige systemer. Dermed bliver du og dine kolleger mere bevidste om den helhed, I er en del af.

Med en systemisk tilgang er vi i Kongruens trænede i at afdække de bagvedliggende årsager til problemer. Også selvom de skal søges et helt andet sted, hvilket ofte er tilfældet. Gennem samtaler afdækker vi i fællesskab, hvad udfordringerne i virkeligheden kan handle om.

Vi stiller jer spørgsmål, så de involverede kan se tingene i et nyt perspektiv; Virksomheden, jobbet, kollegerne. Det giver nye og andre indsigter, som kan frigøre energi og ressourcer. I kommer til at se hinanden og jeres udfordringer med andre øjne, end I plejer. Dermed kan hver enkelt leder og medarbejder bedre afstemme sine egne forventninger – og forstå de andres.

Når de bagvedliggende årsager til problemerne er foldet ud, hjælper vi jer med at lave en plan videre, så I kan opnå varig trivsel og mental sundhed på arbejdspladsen. Det gør vi gennem samtale, sparring og oplæg.

Mistrivsel, pres eller stress?

Stress kender ikke forskel på høj og lav: Alle kan blive ramt. Måske er du selv ved at vælte, eller du har allerede mistet overblikket?

Det kan være, at du leder en virksomhed, en afdeling eller et team, hvor stress har påvirket én eller flere, så arbejdsglæde, motivation og resultater er under pres.

Både den store organisation på flere hundrede medarbejdere, og det lille team på få personer, kan blive udfordret af overpres og trivselsproblematikker. Det rammer individuelt, i teams, blandt kolleger, hos pårørende og i hele organisationen. Konsekvenserne kan være store, både internt og eksternt, når trivsel og mental sundhed ikke tages alvorligt.

Trivsel, pres eller stress?

Stress kender ikke forskel på høj og lav: Alle kan blive ramt. Måske er du selv ved at vælte, eller måske har du allerede mistet overblikket?

Det kan også være, at du leder en virksomhed, en afdeling eller et team, hvor stress har påvirket én eller flere, så arbejdsglæde, motivation og resultater er under pres.

Både den store organisation på flere hundrede medarbejdere og det lille team på få personer bliver udfordret af overpres og trivselsproblematikker. Det rammer individuelt, teams, kolleger, pårørende og hele organisationen. Det har konsekvenser både internt og eksternt.

Dyrt på alle bundlinjer

En medarbejder med lav trivsel er ekstra ressourcekrævende. Både hvad angår økonomi, motivation og samarbejde. For ikke at tale om de personlige omkostninger samt effekten på kunder, kolleger, familie og venner.

Derfor er det vigtigt, at I tager problemerne alvorligt, og skaber varige løsninger. Vores erfaringer viser gang på gang, at en indsats målrettet det enkelte individ er for lidt.

Problemerne skal tages op ved roden – én gang for alle.

Ellers vil spildtid, samarbejdsproblemer og sygemeldinger blive ved med at vende tilbage.

Målrettede forløb

I Kongruens er vi stolte af, at vi har hjulpet mange hundrede personer i en lang række organisationer med at få trivsel og arbejdsglæde tilbage. Vores målrettede forløb viser konkrete resultater, hvor fokus på trivsel og mental sundhed hjælper deltagerne tilbage på arbejdsmarkedet.

Helt konkret afsøger vi problemerne gennem samtaler med de involverede. Den systemiske tilgang betyder, at deltagerne meget hurtigt kan se en helhed, som ikke tidligere har været tydelig. Dermed kan de handle på nye og mere hensigtsmæssige måder.

Gennem de seneste fem år har vi ud af 284 fuldtids- og deltidssygemeldte, fået over 197 personer tilbage på job, svarende til 69% af de deltagere, som gennemgik vores forløb. Af de sidste 31% var yderligere 11% på vej tilbage i beskæftigelse eller i yderligere afklaringsforløb.

Resultaterne er skabt med gennemsnitligt mindre end fem individuelle samtaler over en periode på tre måneder. Du kan via linket her læs vores blogindlæg om præcis dette emne

Må vi hjælpe jer?

Med mere end 20 års erfaring i at styrke og understøtte det gode arbejdsliv, bidrager Kongruens til at skabe forandring. Vi hjælper dig og din organisation med at se og ændre de udfordringer, der står i vejen for, at I kan udleve jeres potentiale – både individuelt og som team.

Nøglen er vores systemiske tilgang, som vi kombinerer med coaching, konfliktmægling, teambuilding og brug af personprofiler. På den måde sikrer vi at komme hele vejen rundt omkring udfordringerne i den enkelte organisation.

Vi samarbejder med anerkendte konsulenter og konfliktmæglere, når vi løser opgaver i større organisationer. Derfor kan jeg med sikkerhed love dig, at du og dine kolleger er i gode hænder hos os.

Anette Raaby, Direktør

Systemisk tilgang

Med mere end 20 års erfaring i at styrke og understøtte det gode arbejdsliv, bidrager vi til at ændre de ting, der står i vejen for, at du og din organisation kan udleve jeres potentiale – både individuelt og som team.

Nøglen er vores systemiske tilgang, som vi kombinerer med coaching, konfliktmægling, teambuilding og brug af personprofiler for at sikre, at vi kommer hele vejen rundt.

Vi samarbejder med anerkendte konsulenter og konfliktmæglere, når vi løser opgaver i større organisationer.

Kontakt os

Du kan altid ringe til os eller sende en mail:

Anette   +45 2129 0845  |  ar@kongruens.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv månedligt opdateret på nye spændende arrangementer, nyheder om systemisk ledelses- og organisationsudvikling og information om relevante emner.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du tilsendt første kapitel af bogen Spørgsmål der Flytter med. Samtidig modtager du ”Sådan siger du pænt farvel” - en guide til afskedigelse i krisetider.

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!