Har I det godt?

Kongruens | HR Business

Trivsel og Mental Sundhed

Trivsel og mental sundhed er vigtigt, for at ledere og medarbejdere kan skabe resultater på en arbejdsplads.

Men desværre er overpres, mistrivsel, stress og udbrændthed nærmest blevet folkesygdomme.

Det er sjældent et individuelt problem, når svære udfordringer pibler frem på en arbejdsplads. Ofte bunder de i en kombination af arbejdsrelaterede og private udfordringer.

 

 Vi arbejder ud fra den systemiske metode, fordi den hjælper med at forstå relationerne på jeres fælles arbejdsplads. Denne forståelse skaber afsæt for gode og langtidsholdbare løsninger.

Kort fortalt handler den systemiske metode om, at vi alle er en del af noget større; et system. Vores muligheder og begrænsninger er defineret af dette system. Ved at arbejde systemisk lærer vi at se muligheder og problemer i en større sammenhæng – og finde andre og bedre løsninger, end vi plejer. 

 

Citat fra kunde – om at arbejde med trivsel ved Anette Raaby:
Jeg har både gået ved coach, psykoterapeut og psykolog. Det anderledes ved dig er, at du bringer mig fremad.”
Anja Jørgensen, Ebeltoft

Op i helikopteren

Systemisk tænkning er en grundantagelse om, at intet kan forstås isoleret. De tanker og holdninger, som opstår på en arbejdsplads, er en del af et større kredsløb. En afdeling er fx en del af den samlede virksomheds system. Metoden fokuserer på relationer i og mellem forskellige systemer. Dermed bliver du og dine kolleger mere bevidste om den helhed, I er en del af.

Med en systemisk tilgang er vi i Kongruens trænede i at afdække de bagvedliggende årsager til problemer. Også selvom de skal søges et helt andet sted, hvilket ofte er tilfældet. Gennem samtaler afdækker vi i fællesskab, hvad udfordringerne i virkeligheden kan handle om.

Vi stiller jer spørgsmål, så de involverede kan se tingene i et nyt perspektiv; Virksomheden, jobbet, kollegerne. Det giver nye og andre indsigter, som kan frigøre energi og ressourcer. I kommer til at se hinanden og jeres udfordringer med andre øjne, end I plejer. Dermed kan hver enkelt leder og medarbejder bedre afstemme sine egne forventninger – og forstå de andres.

Når de bagvedliggende årsager til problemerne er foldet ud, hjælper vi jer med at lave en plan videre, så I kan opnå varig trivsel og mental sundhed på arbejdspladsen. Det gør vi gennem samtale, sparring og oplæg.

Trivsel frigiver en masse energi

Trivsel er forudsætningen for, at en organisation kan levere resultater. Samtidig bidrager det positivt til at rekruttere og fastholde dygtige ledere og medarbejdere.

Grundlæggende handler trivsel om at befinde sig godt på arbejdspladsen, så man har overskud til at løse sine opgaver. Hvis man føler sig utryg er det fx svært at arbejde effektivt, fokuseret eller kreativt.

I Kongruens hjælper vi vores kunder med at skabe en struktur, der understøtter, at alle trives. Fx ved at gøre det synligt, hvordan man samarbejder og hvor man henter gensidig støtte og opbakning.

Vores erfaring er, at engagementet stiger betydeligt, når et team arbejder med trivsel og mental sundhed; og det er vel at mærke et blivende engagement. Det skyldes, at begreberne bliver lettere at forholde sig til, når der arbejde struktureret med dem.

For i en travl hverdag kan det være lidt diffust, hvem der egentlig har ansvaret for, at alle trives og udvikler sig? Når det bliver tydeligt, frisættes en masse energi, som nu i stedet kan bruges til at løse de fælles arbejdsopgaver.

Hvad er trivsel og mental sundhed hos jer?

Organisationer er forskellige. Derfor kan man ikke lave en standardløsning, som passer ind alle steder.

Det er vigtigt, at I selv tager stilling til, hvad trivsel og mental sundhed er på netop jeres arbejdsplads.

Kongruens hjælper jer med at facilitere en god proces, som øger trivslen og gør jer bevidste om, hvordan I sammen skaber en kultur, hvor alle kender rammerne og føler sig godt tilpas.

Noget af det vi kan drøfte, er fx

  • Hvad er jeres aktuelle situation i temaet?
  • Kender I hinandens funktioner?
  • Kan arbejdsmiljøet forbedres?
  • Hvordan anerkender I hinandens resultater?

Målrettede forløb

 

I Kongruens er vi stolte af, at vi har hjulpet mange hundrede personer i en lang række organisationer med at få trivsel og arbejdsglæde. Vores målrettede forløb viser konkrete resultater, hvor fokus på trivsel og mental sundhed hjælper deltagerne med at øge både effektivitet og arbejdsglæde.

 

Må vi hjælpe jer?

 

Med mere end 20 års erfaring i at styrke og understøtte det gode arbejdsliv, bidrager Kongruens til at skabe forandring. Vi hjælper dig og din organisation med at se og ændre de udfordringer, der står i vejen for, at I kan udleve jeres potentiale – både individuelt og som team.

Nøglen er vores systemiske tilgang, som vi kombinerer med coaching, konfliktmægling, teambuilding og brug af personprofiler. På den måde sikrer vi at komme hele vejen rundt omkring den enkelte organisation.

Jeg kan med sikkerhed love dig, at du og dine kolleger er i gode hænder hos os.

Anette Raaby, Direktør

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv månedligt opdateret på nye spændende arrangementer, nyheder om systemisk ledelses- og organisationsudvikling og information om relevante emner.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du tilsendt første kapitel af bogen Spørgsmål der Flytter med. Samtidig modtager du ”Sådan siger du pænt farvel” - en guide til afskedigelse i krisetider.

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!