Handelsbetingelser

Vilkår for køb af ydelser hos Kongruens ApS

På hjemmesiden kongruens.dk kan man tilmelde sig kurser, uddannelser mv. Dette dokument indeholder vilkårene for ethvert køb af ydelser via kongruens.dk og Kongruens ApS, der ejer kongruens.dk.

Kongruens ApS (i det følgende benævnt Kongruens)

Højbovej 1a, 1 sal
DK 8600 Silkeborg
Cvr. nr. 24259749 
Mail: info@kongruens.dk
T
elefon: +45 21290845

Tilmelding og bekræftelse

Tilmelding kan ske via mail, telefonisk eller webshop og er bindende jf. dog nedenfor vedr. fortrydelsesret.

Tilmelding bekræftes normalt via mail.

 

Afbestilling og overdragelse

Ved afbestilling inden for angivne frister opkræves et gebyr svarende til 50% af prisen. Ved afbestilling senere opkræves det fulde beløb. Frister for afbestilling afhænger af typen af ydelse:

  • Coaching: 48 timer
  • Workshop: 14 dage før starttidspunkt
  • Uddannelse: 30 dage før starttidspunkt
  • Retræte / rejse: 90 dage fra starttidspunkt

Ved lægedokumenteret sygdom tilbyder Kongruens dig at modregne kursusgebyret (med undtagelse af ikke refunder-bare udgifter), hvis du vælger en anden af vores ydelser inden for 12 måneder.

Kongruens er berettiget til helt eller delvist at overdrage eller på anden måde at overlade rettigheder og forpligtelser i henhold til en aftale til tredjemand.

 

Ændringer og aflysninger

Ydelser afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver du orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Kongruens forbeholder sig retten til at skifte lokation, hvis der bliver brug for det.  Ændres lokationen med mere end 25 kilometer kan du afbestille uden gebyr.

Hvis en ydelse bliver aflyst, får du det fulde indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på en uddannelse, bliver dagen erstattet af en ny dato, og der gives min. 14 dages varsel. Kan du ikke denne dag, tilbydes du mulighed for at deltage i undervisningsdage på næste uddannelse.

Opnår Kongruens ikke det krævede minimumsdeltagerantal, har Kongruens ret til at beslutte, at ydelsen ikke skal gennemføres. Du vil i sådanne tilfælde modtage det betalte beløb retur, alternativt, såfremt du måtte ønske det, vil Kongruens forsøge at få dig overført til en senere ydelse, hvor der er tilstrækkeligt antal deltagere.

Kongruens er i intet tilfælde ansvarlig for tab af nogen art som følge af forsinkelse eller aflysning.

Priser og betaling

Alle priser angives i danske kroner. Kongruens forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer i prisen dog naturligvis ikke for ydelser, som du allerede har tilmeldt dig.

Kongruens fakturerer sammen med bekræftelsen. Du kan betale uddannelsen i rater mod et gebyr.

Faktura fremsendes via ean.nr. eller mail. Medmindre andet fremgår, forfalder en faktura til betaling 8 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

 

Fortrydelsesret og klagemulighed

Ved køb af tjenesteydelser har forbrugere de rettigheder, der følger af forbrugeraftaleloven.

Du har ret til at annullere et køb uden begrundelse inden 14 dage. Afbestillingsfristen for ydelsen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

Du kan dog kun gøre brug af fortrydelsesretten, indtil starttidspunktet for ydelsen. Kongruens henviser til Forbrugeraftaleloven §18, stk. 2 nr. 12. 

Fortryder du dit køb, skal du meddele det skriftligt til Kongruens i en utvetydig erklæring f.eks. en mail. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Er du ikke tilfreds med Kongruens’ ydelse bedes du kontakte Kongruens. Kan parterne ikke sammen finde en tilfredsstillende løsning, har du mulighed for at klage. Din klage kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, se www.forbrug.dk.

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land kan du benytte EU-Kommissionens online klageportal som findes på http://ec.europa.eu/odr.

Tvister

Enhver tvist, som måtte opstå mellem kunde og Kongruens, forpligter parterne sig til at søge bilagt ved forhandling. Såfremt forhandling afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal enhver tvist afgøres efter dansk ret med Kongruens hjemting som værneting.

Ændring af vilkår

Kongruens’ vilkår bliver opdateret efter behov. Du bør derfor, hver gang du bestiller en ydelse hos os, læse vilkårene igen – de kan være ændret, siden du sidst bestilte en ydelse hos os.

 

Handelsbetingelser gældende pr. 8. september 2021

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv månedligt opdateret på nye spændende arrangementer, nyheder om systemisk ledelses- og organisationsudvikling og information om relevante emner.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du tilsendt første kapitel af bogen Spørgsmål der Flytter med. Samtidig modtager du ”Sådan siger du pænt farvel” - en guide til afskedigelse i krisetider.

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!