Er der en sammenhæng?

Kongruens | Metode

Et bæredygtigt arbejdsliv

Vi oplever, hører og mærker, at mennesker og organisationer er mærkede af mange år i et arbejdsparadigme, hvor præstation, KPI’er, effektivitet og optimering i stigende grad er blevet den dominerende norm. Vi kan ikke revolutionere denne tendens, men vi kan bevæge og flytte den – både individuelt og organisatorisk.

Vi skaber vores virkelighed gennem de (meta)fortællinger, vi giver til hinanden. Derfor kan vi sammen skabe nye fortællinger – og dermed skabe nye virkeligheder. Bæredygtighed betyder for os, at vi arbejder for hele mennesker og organisationer, hvor velfærd og trivsel kan slå rod i bred forstand.

Alt er forbundet

Vi bidrager til bæredygtige løsninger ud fra princippet om, at alt er forbundet i systemer. Én ubalance ét sted i systemet har effekt andre steder i systemet. Med blik for helheden arbejder vi med mønstre, sammenhænge, relationer og kontekster i organisationer og teams.

Vi tror på, at de nødvendige ressourcer bor i både mennesker og organisationer. Når energien og flowet stagnerer, konflikter og problemer fastlåser mennesker/teams/organisationer – så er det en invitation til at zoome ud og se disse som informationer til nye skridt.

Som individ har vi altid været en del af et system; et familiesystem. Små systemer er altid del af større systemer. Det betyder at for at finde bæredygtige løsninger, skal vi arbejde med hele systemet – både det vi kan se, og også de understrømme, der umiddelbart kan være svære at sætte ord på, men som vi kan fornemme.

Systemiske dynamikker i organisationer

– en praktisk og en innovativ metode til at skabe nye indsigter og forandringer

Mere af den samme slags er ofte ikke løsningen på de udfordringer der opstår i en organisation eller et arbejdsfællesskab. Når velkendte proces- eller ledelsesværktøjer ikke længere er tilstrækkelige til at initiere bæredygtig forandring, inviterer dette os til at gå anderledes til værks. Når udfordringer gentagne gange dukker op i forskellig udklædning er det fordi den reelle årsag ikke er fundet. Den samme tankegang er måske ikke længere løsningen.

Vi er midt i et paradigmeskifte. Alt er forbundet i en stigende kompleksitet, og nye indsigter er nødvendige. Det er naturligt at zoome ud og kigge på nye kompetencer og værktøjer, andre måder at arbejde på, tænke organisationsudvikling på m.v.

Organisationsopstilling er en internationalt gennemprøvet og unik metode til at arbejde med organisationer, grupper og individer. Organisatorisk opstilling og den systemiske tilgang giver nye vinker og dybere forståelse af skjulte dynamikker. Med andre ord metoden giver praktiske, innovative og konkrete redskaber til ikke blot at arbejde med de synlige handlinger, men også de ofte uudtalte loyaliteter og vidensstrømme der florerer i systemerne.

Organisationer er levende organismer, bestående af relationer og bevægelsesmønstre med egne normer, værdier og formål. Ligesom i vores oprindelige familiesystemer er der også i organisationer en indre mening og orden. Bliver denne indre orden forstyrret, kommer det ofte til udtryk igennem konflikter, stress, ubalancer og manglende trivsel. Ud fra en systemisk tilgang sætter vi fokus på i hvilken sammenhæng problemstillingerne opstår, og hvilke symptomer og dynamikker, der aktiveres som følge heraf. Formålet er at få fat i årsagen, fremfor at symptombehandle.

Hvorfor arbejde med systemiske dynamikker i organisationer? I systemisk perspektiv betyder det at afdække og udvikle nye muligheder og løsninger for de involverede parter. Formålet er grundlæggende at skabe plads til at ressourcer og potentialer kan forløse sig – til både organisation, team og individet.

Organisationsopstilling er en innovativ og helhedsorienteret metode til at integrere hele det systemiske vidensfelt i organisationen – ikke blot den logiske og faktuelle viden, men også den ubevidste viden, der allerede er i organisationen.

Visuel metode

De relationer og forbindelser, der er i en organisation er langt mere komplekse, end det vi kan læse os til. Relationerne kan være både interne og eksterne, og der kan være historisk omkring forbindelserne der for nogle er implicit viden.

Ved visuelt at arbejde med relationer, problemer, udfordringer, strategi m.v. får vi  adgang til viden, vi ikke logisk kan regne ud. Resultatet er at konflikter opløses, nye indsigter bevidstgøres og ressourcer frisættes. Blokeringerne opløses, og systemets balance er reetableret.

Metodens udspring

Den østrigske biolog Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) grundlagde teorien om de åbne systemer, som en måde at forstå alt liv på. En celle eller en sværm kan ses som systemer, der tager noget ind – eller afgiver noget. Denne teori dannede endvidere grundlag for den psykodynamiske systemteori, der i 1960’erne blev udviklet som en måde at forstå grupper og organisationer på.

Den tyske psykoterapeut Bert Hellinger (1925-2019) blev også inspireret af denne systemiske tanke. Sammen med en fænomenologiske tankegang udviklede han en særlig metode indenfor familieterapi; familieopstilling – som viste sig at være en meget effektfuld måde at få skjulte dynamikker frem i lyset på.

Først fulgte andre terapeuter i Tyskland, og kort tid derefter startede en hel bevægelse hvor fænomenologisk og systemisk arbejde blev udført igennem systemiske opstillinger. Personer som f.eks. Jan Jacob Stam, Gunthard Weber, Stephan Hausner, Franz Ruppert og andre udvidede observationerne til brug i organisationer, sociale bevægelser og til temaer som sundhed.

Langtidsfriskhed

Vi zoomer ud for at få overblik og ”gå rundt om” en udfordring. Overblikket åbner for nye mulige handlinger til at håndtere konflikter, stressrelaterede temaer eller andre udfordringer. Ved at zoome ud udvider vi med nye vinkler og sammenhænge fremfor at fastholde fokus på det enkelte symptom. Det giver bæredygtige og holdbare løsninger.

Vi har et helt grundlæggende princip om, at sunde og varige bevægelser sker i nærmeste udviklingszone, og har et stærkt fokus på hvorfra er den næste bevægelse mulig?

Dermed hjælper vi mennesker og organisationer med at etablere og genfinde de ressourcer, som kan skabe flow og udvikling i krop og sjæl, i relationer, i systemer, i organisationer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv månedligt opdateret på nye spændende arrangementer, nyheder om systemisk ledelses- og organisationsudvikling og information om relevante emner.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du tilsendt første kapitel af bogen Spørgsmål der Flytter med. Samtidig modtager du ”Sådan siger du pænt farvel” - en guide til afskedigelse i krisetider.

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!