Vil du have nye vinkler?

Kongruens | Kompetenceudvikling | Uddannelse

Uddannelse i Systemisk Organisationsopstilling

Har du prøvet at stå i en situation, hvor de metoder og værktøjer, du tidligere succesfuldt har brugt, ikke længere virker? Uden at du har lagt mærke til det, er noget grundlæggende forandret, og pludselig rækker de kendte og tidligere så effektive løsningsmodeller ikke længere. Ofte handler det om, at mens noget har ændret sig, er dit perspektiv stadig det samme.

Her er uddannelsen i organisationsopstilling et innovativt og kraftfuldt værktøj, der kan hjælpe med at afdække skjulte mønstre, og til at udvikle i komplekse organisatoriske virkeligheder. Start med en gratis intro-workshop og beslut derefter, om du vil fortsætte på basismodulet – og måske senere bygge det udvidede modul ovenpå.

Se de skjulte dynamikker

Systemisk organisationsopstilling er en unik og internationalt gennemprøvet metode til at gøre virksomhedens dynamikker og mønstre mere synlige. Derfor er den specielt velegnet, hvis du arbejder med forandring, udvikling og trivsel.

Ofte er det de ubevidste ikke-sagte ting, der står i vejen for at skabe ændringer. Og netop fordi de er ubevidste, kan de være meget svære at få øje på. Hvis de ikke kommer frem i lyset, risikerer du at symptombehandle – og så vil problemet fortsætte.

Derfor skal du med

Ved helt fysisk at ændre perspektiv på en situation, får du bedre forståelse for andre menneskers opfattelser af virkeligheden. På uddannelsen lærer du at zoome ud og se situationer fra forskellige vinkler.

Du får nye briller på fastlåste problemstillinger og finder nye veje til fx at løse en konflikt, frisætte potentiale eller slet og ret komme videre.

I en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser får du konkrete redskaber til at afdække de underliggende mønstre i en gruppe. Du får også opbygget praktisk erfaring, så du kan gå direkte hjem og skabe reelle forandringer.

Derfor
skal du med

Ved helt fysisk at ændre perspektiv på en situation, får du bedre forståelse for andre opfattelser af virkeligheden. Derfor zoomer vi ud og prøver at se situationen fra forskellige vinkler.

Du får nye briller på kendte situationer, fastlåste problemstillinger og konflikter – og du finder nye veje til fx at løse en konflikt, frisætte potentiale eller slet og ret komme videre.

I en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser får du konkrete redskaber til at afdække de underliggende mønstre. Du får også opbygget en vis praktisk erfaring, så du kan gå direkte hjem og skabe reelle forandringer.

Hvem er du?

Uddannelsen i Systemisk Organisationsopstilling henvender sig til dig, som ønsker at blive klogere på de skjulte dynamikker, der skaber fastlåsthed, konflikter og udfordringer i organisationer, teams og blandt mennesker. Uddannelsen er også til dig med interesse for det relationelle samspil i organisationer og virksomheder.

Den er målrettet dig som leder, bestyrelsesmedlem, organisationspsykolog, HR-partner, forandringsagent eller konsulent indenfor udviklings- og forandringsprocesser inkl. supervision, vejledning, konflikthåndtering eller stressforebyggelse.

Der er ingen krav om specifik teoretisk baggrund for at kunne deltage.

Det får du med hjem

Uddannelsen giver indgående kendskab til opstillingsteori og teknikker, og gør dig i stand til selv at facilitere opstillinger i organisationer. Undervejs kan du vælge at arbejde med en konkret udfordring i dit team, organisation eller på strategisk niveau.

Dermed kan du skræddersy dit eget forløb, så dit fokus bliver noget, du konkret kan tage med hjem – uanset om det handler om teamudvikling, beslutningsprocesser eller måske afprøvning af nye strategier, coaching eller supervision.

Det får du med hjem

Uddannelsen giver indgående kendskab til opstillingsteori og teknikker, og gør dig i stand til selv at facilitere opstillinger i organisationer. Undervejs kan du vælge at arbejde med en konkret udfordring i dit team, organisation eller på strategisk niveau.

Dermed kan du skræddersy dit eget forløb, så dit fokus bliver noget, du konkret kan tage med hjem – uanset om det handler om teamudvikling, beslutningsprocesser eller måske afprøvning af nye strategier, coaching eller supervision.

Uddannelsesforløbet

Kongruens udbyder som de eneste i Danmark den populære uddannelse i systemisk organisationsopstilling. Uddannelsen består af et basismodul på 3 dage og et udvidet uddannelsesmodul på 15 dage med efterfølgende certificering.

Desuden anbefaler vi, at du deltager i intro-workshoppen, inden du starter.

Intro-workshop

Du bliver introduceret til den systemiske tankegang, og får praktiske input til, hvordan du kan bruge systemisk organisationsopstilling målrettet til de konkrete udfordringer, du oplever i din virksomhed – både på person- og gruppeniveau.

Basismodul

Du får konkrete redskaber til at afdække og bedre forstå alle de skjulte dynamikker i din organisation. Basismodulet varer 3 dage, og kan både tages som selvstændigt modul og som en del af den samlede uddannelse.

Udvidet modul

På uddannelsens anden del får du en dybere indsigt i metoden, samt flere øvelser og praktisk træning. Desuden har du på dette modul mulighed for at blive certificeret organisationsopstiller. Det udvidede modul strækker sig over 15 dage.

Mød underviseren

Anette Raaby

Anette Raaby er uddannet master i organisationsopstilling og, certificeret master-trainer i systemisk organisationsopstilling fra Infosyon, som er et internaionalt forum for systemisk opstilling i organisationer.

Hun er stifter af Center for systemisk organisationsopstilling og uddanner ledere og konsulenter i at arbejde med metoden.

Som business-coach, psykoterapeut og proceskonsulent har hun stor erfaring at trække på. Desuden er hun medlem af en række bestyrelser i både private og offentlige institutioner.

Anette Raaby er direktør for konsulenthuset Kongruens, der er eneste udbyder i Danmark af uddannelsen som organisationsopstiller.

Hvad siger tidligere deltagere?

Jeg vil være en helstøbt leder

“Det nemmeste ville være at tage en kommerciel efteruddannelse. Men jeg har lyst til at udvide mit kompetencefelt. Med systemisk organisationsopstilling fik jeg en hel ny slags viden fyldt i min beholder”

Læs hele interviewet med Flemming her.

Flemming R. Kristensen, Medlemschef Krifa

Jeg vil bruge færre ord

“Jeg er imponeret over, hvor effektfuld organisationsopstilling er. Det er meget interessant, at brugen af egen krop eller visuelle og fysiske artefakter kan gøre så stor en forskel. Tænk, at man ‘bare’ ved at opstille, kan rykke så meget på forståelse og erkendelse. Det er ret vildt.”
Læs hele interviewet med Katrine her.

Katrine Hornum-Stenz, Institutchef Københavns Professionshøjskole

Du bør give dig selv denne mulighed

“Jeg tror, alle ledere har prøvet at stå et sted, hvor man ikke vidste, hvad man skal gøre og gribe i. Hvor tingene står fast, og man kan ikke ændre den kultur, der er – eller man kan ikke få de resultater frem, man vil. Den her uddannelse har faktisk givet mig de værktøjer, så jeg kan gøre noget ved det.”

Conny Helgesen Hass, afdelingschef Krifa

Et fyrværkeri af spændende indlægsholdere og øvelser

“Når man kombinerer hoved og krop, sker der det, at man får en større waow-effekt – man får en aha-oplevelse, der gør, at man husker tingene.

Når man går fra min facilitering husker man, om ikke andet, de tre gange, man var oppe at mærke kroppen. Når man kommer hjem, vil man få den følelse og arbejde videre med den”.

Birgitte Juhl Grabau, konsulent

Vi har brug for mere af det emotionelle

“Jeg bruger opstillingsmetoden ifm. supervision, for den giver kontakt med viden, der knytter sig til mønstre og dybere sammenhænge, end man når frem til på det rent rationelle plan.

Kristine Overgaard, jordemoder og supervisor

Ekstremt spændende og meget brugbart

“Hvis der var flere i verden, der har denne uddannelse, vil man se nogle løsninger dukke op, som vil være meget mere effektive end de løsninger, vi prøver at presse ned i systemerne i dag.

Anders Stahlschmidt, direktør Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation

Det er et ret konkret og kraftfuldt værktøj

“Jeg valgte denne uddannelse, fordi jeg selv har prøvet metoden og oplevet det som noget af det mest effektfulde supervision, jeg har fået. Derfor var jeg nysgerrig, og det ville jeg gerne lære”.

Susanne Grandahl, uddannelseskonsulent

Uddannelsen gør en forskel for alle, der arbejder med mennesker

“Hvis man gerne vil lære at håndtere det usagte i konfliktsituationer og blive bedre til at finde frem til, hvad det usagte betyder for situationen og for vores muligheder for at finde løsninger, så skal man deltage på denne her uddannelse, for det er noget af det, man bliver opmærksom på”.

Jacob Frost Krogh, fagchef

Kongruens | Uddannelse | Systemisk organisationsopstilling

Intro-workshop

Du introduceres til den systemiske tankegang. Samtidig får du praktiske input til, hvordan du kan bruge systemisk organisationsopstilling til de konkrete udfordringer, du oplever i din virksomhed – både på person- og gruppeniveau.

Desuden fortæller vi dig om uddannelsen i organisationsopstilling, inkl. en gennemgang af de forskellige moduler. Du hører, hvad du kan bruge uddannelsen til, og får også lejlighed til at stille spørgsmål undervejs.

Varighed

2 timer

Pris

kr. 450,- ex moms

Sted

Oplyses senere

Forplejning

Kaffe/te

Datoer

Næste gang efterår 2024

Kongruens | Uddannelse | Systemisk organisationsopstilling

Basismodul

På basismodulet præsenteres du for systemisk organisationsopstilling som et konkret redskab til bedre at kunne forstå og navigere, når en organisations skjulte dynamikker bliver for komplekse og uigennemsigtige.

Du får en grundig introduktion til metoden, og prøver at gennemføre en række opstillinger selv. Basismodulet kan gennemføres som led i den fulde uddannelse som organisationsopstiller, men kan også tages som et selvstændigt kursus.

Indhold

Dag 1: Fra silotænkning til systemisk tænkning
Præsentation af systemisk organisationsopstilling, samt introduktion til levende systemers iboende mekanismer og de tre hovedprincipper: hierarki, at høre til og balancen imellem at give og tage.

Dag 2: At tydeliggøre dynamikker og mønstre i organisationer
Med afsæt i fænomenologien, sætter vi fokus på betydningen af kvaliteten af eget nærvær og hvordan vi er tilstede i samtaler. Vi arbejder med systemiske spørgsmål der inviterer til synliggørelse af den tavse viden.

Dag 3: Organisationsudvikling i praksis
Baseret på business cases, inspirerer vi og bygger bro til, hvordan viden fra de første dage direkte kan integreres i hverdagen. Vi zoomer ud og inspirerer til nye indsigter, der skaber nye faglige og personlige resultater.

Det får du med hjem…

Teori

 • Præsentation af grundlæggende begreber, principper og anvendelsesmuligheder
 • Introduktion til teori om systemisk organisationsopstilling, fænomenologi og den systemiske tænkning

Praktik

 • Anvendelse af nye praksisnære værktøjer til kendte problemstillinger
 • Vi kobler teori og praksis med udgangspunkt i business cases fra hverdagen
 • Praktisk træning i at skelne mellem systemiske niveauer og adskille kontekster i relationelle og organisatoriske sammenhænge

Udbytte

 • Viden om og erfaring med at arbejde systemisk med individ, teams og organisationer
 • Anvende enkle øvelser i det daglige arbejde i egen organisation/hos kunder
 • Øget forståelse for andre samt større kendskab til dig selv
 • Et styrket lederskab

Varighed

3 uddannelsesdage

Pris

kr. 7.000,- ex moms

Sted

Forplejning

Morgenmad kl. 8.30 – 9.00
+ frokost, snacks & kaffe/te

Datoer

Se herunder

Basismodul hold 4

Efterår 2024
Datoer på vej

Alle dage afholdes fra kl. 9-16 og starter med morgenmad kl. 8.30

-

Basismodul hold 5

Forår 2025

Datoer på vej

 

Kongruens | Uddannelse | Systemisk organisationsopstilling

Udvidet modul

Det udvidede modul forudsætter, at du har gennemgået basismodulet.
Her får du den systemiske organisationsopstilling langt mere ind under huden. Inkl. teorien bag, centrale begreber og en række værktøjer og teknikker, som du samtidig får prøvet af undervejs i forløbet.

Som en del af uddannelsen får du også hjælp til at finde din egen stil, når du skal  omsætte øvelserne til praksis. Efter endt deltagelse er du certificereret organisationsopstiller, og du vil få overrakt dit bevis på sidste undervisningsdag.

Indhold

Modul 1: Væk den systemiske intelligens

 • Hvad er organisationsopstilling?
 • Systemiske grundprincipper
 • Opstillerens kompetencer
 • Organisationer set fra et systemisk perspektiv
 • Praktiske øvelser
 • Dine læringsmål for uddannelsen

Modul 2: Facilitatorrollen og afdækning af dynamikker

 • Neuroleadership
 • Din rolle og personlige stil
 • Kontakt med fokusperson/teamet
 • Holding space
 • Perception og fokus (lytte med hele kroppen)
 • Dynamikker og basismønstre i organisationer/teams.
 • Gæsteunderviser

Modul 3: Design af opstillinger og identifikation af mønstre

 • Design af systemisk opstilling
 • Teoretisk fundament
 • Identifikation af basismønstre og hvor de tager afsæt fra
 • Interventioner
 • Ritualer i organisationer
 • Træne, træne og træne

Modul 4: Systemisk Coaching

 • Problemer er løsninger
 • Organisationens karakteristika og organisationens behov
 • Systemiske spørgsmål
 • Opstillinger med artefakter (tabletop)
 • Gæsteunderviser

Modul 5: Organisationsfokus og lederskab

 • Ledelsesproblematikker og systemisk arbejde
 • Forståelse af traumer i organisationer/teams
 • Arbejdsmiljøproblematikker og systemisk arbejde
 • Autentisk lederskab ved brug af heste
 • Gæsteunderviser

Modul 6: Etik, certificering og integration

 • Organisationsopstillerens attitude og etik
 • Integration af organisationsopstilling i din faglige hverdag
 • Opstillerens personlige stil
 • Certificering

Det får du med hjem…

Teori

 • Indføring i grundlæggende begreber, principper og anvendelsesmuligheder
 • Teori om systemisk organisationsopstilling inkl. systemisk tænkning, socialkonstruktivisme, fænomenologi og anerkendende tænkning
 • Interventionsformer og interventionsteknikker

Praktik

 • Træning i din bevægelse mellem opgave, opstilling, fortolkning og evaluering
 • Træning i at skelne mellem systemiske niveauer og adskille kontekster i relationelle og organisatoriske sammenhænge
 • Hjælp til at finde og udvikle en personlig stil ved brug af systemisk organisationsopstilling

Udbytte

 • Erfaring med at arbejde systemisk med individ, teams og organisationer
 • Anvendelige øvelser du løbende kan integrere i egen organisation
 • Større kendskab til dig selv
 • Øget forståelse for andre
 • Et styrket lederskab

Varighed

15 uddannelsesdage
samt dage til træning

Pris

kr. 39.700,- ex moms
+ udgifter til bøger
og evt. overnatning

Sted

Oplyses senere

Forplejning

Morgenmad kl. 8.30 – 9.00
+ frokost, snacks & kaffe/te

Nye datoer på vej

Tilmelding via mail til info@kongruens.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv månedligt opdateret på nye spændende arrangementer, nyheder om systemisk ledelses- og organisationsudvikling og information om relevante emner.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du tilsendt første kapitel af bogen Spørgsmål der Flytter med. Samtidig modtager du ”Sådan siger du pænt farvel” - en guide til afskedigelse i krisetider.

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!