Vil du have nye briller?

Kongruens | Kompetenceudvikling | Uddannelse

Systemisk Organisationsopstilling

Har du prøvet at stå i en situation, hvor de metoder og værktøjer, du tidligere succesfuldt har brugt, ikke længere virker? Uden at du har lagt mærke til det, er noget grundlæggende forandret, og pludselig rækker de kendte  og tidligere så effektive løsningsmodeller ikke længere.

Ofte handler det om, at mens noget har ændret sig, er dit perspektiv stadig det samme. Her er organisationsopstilling et innovativt og kraftfuldt værktøj, der kan hjælpe med at afdække skjulte mønstre, og til at udvikle i komplekse organisatoriske virkeligheder.

Se de skjulte dynamikker

Systemisk organisationsopstilling er en unik og internationalt gennemprøvet metode til at gøre virksomhedens dynamikker og mønstre mere synlige. Derfor er den specielt velegnet, hvis du arbejder med forandring, udvikling og trivsel.

Ofte er det de ubevidste ikke-sagte ting, der står i vejen. Og netop fordi de er ubevidste, kan de være meget svære at få øje på. Hvis de ikke kommer frem i lyset, risikerer du at symptombehandle – og så vil problemet fortsætte.

Derfor skal du med

Ved helt fysisk at ændre perspektiv på en situation, får du bedre forståelse for andre opfattelser af virkeligheden. Derfor zoomer vi ud og prøver at se situationen fra forskellige vinkler.

Du får nye briller på kendte situationer, fastlåste problemstillinger og konflikter – og du finder nye veje til fx at løse en konflikt, frisætte potentiale eller slet og ret komme videre.

I en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser får du konkrete redskaber til at afdække de underliggende mønstre. Du får også opbygget en vis praktisk erfaring, så du kan gå direkte hjem og skabe reelle forandringer.

Derfor
skal du med

Ved helt fysisk at ændre perspektiv på en situation, får du bedre forståelse for andre opfattelser af virkeligheden. Derfor zoomer vi ud og prøver at se situationen fra forskellige vinkler.

Du får nye briller på kendte situationer, fastlåste problemstillinger og konflikter – og du finder nye veje til fx at løse en konflikt, frisætte potentiale eller slet og ret komme videre.

I en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser får du konkrete redskaber til at afdække de underliggende mønstre. Du får også opbygget en vis praktisk erfaring, så du kan gå direkte hjem og skabe reelle forandringer.

Hvem er du?

Uddannelsen i Systemisk Organisationsopstilling henvender sig til dig, som ønsker at blive klogere på de skjulte dynamikker, der skaber fastlåsthed, konflikter og udfordringer i organisationer, teams og blandt mennesker. Uddannelsen er også til dig med interesse for det relationelle samspil i organisationer og virksomheder.

Den er målrettet dig som leder, bestyrelsesmedlem, organisationspsykolog, HR-partner, forandringsagent eller konsulent indenfor udviklings- og forandringsprocesser inkl. supervision, vejledning, konflikthåndtering eller stressforebyggelse.

Det får du med hjem

Uddannelsen giver indgående kendskab til opstillingsteori og teknikker, og gør dig i stand til selv at facilitere opstillinger i organisationer. Undervejs kan du vælge at arbejde med en konkret udfordring i dit team, organisation eller på strategisk niveau.

Dermed kan du skræddersy dit eget forløb, så dit fokus bliver noget, du konkret kan tage med hjem – uanset om det handler om teamudvikling, beslutningsprocesser eller måske afprøvning af nye strategier, coaching eller supervision.

Det får du med hjem

Uddannelsen giver indgående kendskab til opstillingsteori og teknikker, og gør dig i stand til selv at facilitere opstillinger i organisationer. Undervejs kan du vælge at arbejde med en konkret udfordring i dit team, organisation eller på strategisk niveau.

Dermed kan du skræddersy dit eget forløb, så dit fokus bliver noget, du konkret kan tage med hjem – uanset om det handler om teamudvikling, beslutningsprocesser eller måske afprøvning af nye strategier, coaching eller supervision.

Det praktiske

Uddannelsen i systemisk organisationsopstilling består af et basismodul og et udvidet modul. Først anbefaler vi dog, at du tager vores intro-workshop, hvor du får et basalt indblik i både metode og forløb.

Intro-workshop

Du bliver introduceret til den systemiske tankegang, og du får praktiske input til, hvordan du kan bruge systemisk organisationsopstilling målrettet til de konkrete udfordringer, du oplever i din virksomhed – både på person- og gruppeniveau.

Basismodul

Du får konkrete redskaber til at afdække og bedre forstå alle de skjulte dynamikker i din organisation. Basismodulet varer 3 dage, og kan både tages som selvstændigt modul og som en del af den samlede uddannelse.

Udvidet modul

På anden del af uddannelsen får du en dybere indsigt i metoden, samt flere øvelser og praktisk træning. Desuden har du på dette modul mulighed for at blive certificeret organisationsopstiller. Det udvidede modul strækker sig over 15 dage.

Mød underviseren

Anette Raaby

Anette Raaby er uddannet master i organisationsopstilling, certificeret master-trainer i systemisk organisationsopstilling fra Infosyon, business-coach, psykoterapeut og proceskonsulent.

Er stifter af Center for systemisk organisationsopstilling og uddanner ledere og konsulenter i at arbejde med metoden.

Hvad siger tidligere deltagere?

Det er ærgerligt ikke at give dig selv denne mulighed

“Jeg tror, alle ledere har prøvet at stå et sted, hvor man ikke vidste, hvad man skal gøre og gribe i. Hvor man syntes, at tingene står fast, og man kan ikke ændre den kultur, der er – eller man kan ikke få de resultater frem, man vil. Den her uddannelse har faktisk givet mig de værktøjer, så jeg kan gøre noget ved det.”

Conny Helgesen Hass, afdelingschef

Et fyrværkeri af spændende indlægsholdere og øvelser

“Når man kombinerer hoved og krop, sker der det, at man får en større waow-effekt – man får en aha-oplevelse, der gør, at man husker tingene.

Når man går fra min facilitering husker man, om ikke andet, de tre gange, man var oppe at mærke kroppen. Når man kommer hjem, vil man få den følelse og arbejde videre med den”.

Birgitte Juhl Grabau, konsulent

Vi har brug for mere af det emotionelle

“Jeg bruger opstillingsmetoden ifm. supervision, for den giver kontakt med viden, der knytter sig til mønstre og dybere sammenhænge, end man når frem til på det rent rationelle plan.

Kristine Overgaard, jordemoder og supervisor

Ekstremt spændende og meget brugbart

“Hvis der var flere i verden, der har denne uddannelse, vil man se nogle løsninger dukke op, som vil være meget mere effektive end de løsninger, vi prøver at presse ned i systemerne i dag.

Anders Stahlschmidt, direktør Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation

Det er et ret konkret og kraftfuldt værktøj

“Jeg valgte denne uddannelse, fordi jeg selv har prøvet metoden og oplevet det som noget af det mest effektfulde supervision, jeg har fået. Derfor var jeg nysgerrig, og det ville jeg gerne lære”.

Susanne Grandahl, uddannelseskonsulent

Uddannelsen gør en forskel for alle, der arbejder med mennesker

“Hvis man gerne vil lære at håndtere det usagte i konfliktsituationer og blive bedre til at finde frem til, hvad det usagte betyder for situationen og for vores muligheder for at finde løsninger, så skal man deltage på denne her uddannelse, for det er noget af det, man bliver opmærksom på”.

Jacob Frost Krogh, fagchef

Kongruens | Uddannelse | Systemisk organisationsopstilling

Intro-workshop

Kongruens udbyder nu for fjerde gang den populære uddannelse i systemisk organisationsopstilling. Uddannelsen består samlet set af et basismodul på 3 dage og et udvidet uddannelsesmodul på 15 dage med efterfølgende certificering.

På intro-workshoppen bliver du introduceret til uddannelsen inkl. en gennemgang af de forskellige moduler. Du hører, hvad uddannelsen indeholder, og hvad du kan bruge den til. Du får også lejlighed til at stille spørgsmål undervejs.

Varighed

2 timer

Pris

Gratis

Sted

Højbovej 1a, 1. sal
8600 Silkeborg

Forplejning

Kaffe/te

Datoer

Ti. 06.09.22 kl. 14-16

Kongruens | Uddannelse | Systemisk organisationsopstilling

Basismodul

På basismodulet bliver du præsenteret for systemisk organisationsopstilling som et konkret redskab til bedre at kunne forstå og navigere, når en organisations skjulte dynamikker bliver for komplekse og uigennemsigtige.

Du får en grundig introduktion til metoden, og prøver at gennemføre en række opstillinger selv. Basismodulet kan gennemføres som led i den fulde uddannelse som organisationsopstiller, men kan også tages som et selvstændigt kursus.

Varighed

3 uddannelsesdage

Pris

kr. 7.000 ekskl. moms

Sted

Himmelbjerggården
Himmelbjergvej 11
8680 Ry

Forplejning

Morgenmad kl. 8.30 – 9.00
+ frokost, snacks & kaffe/te

Datoer

Vælg ét af
nedenstående forløb

Basismodul hold 3

Efterår 2022

Tirsdag d. 25. oktober 2022 kl. 9-16
Onsdag d. 26. oktober 2022 kl. 9-16
Tirsdag d. 22. november 2022 kl. 9-16

Basismodul hold 4

Januar 2023
Tirsdag d. 17. januar 2023 kl. 9-16
Onsdag d. 18. januar 2023 kl. 9-16
Tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 9-16

 

Basismodul hold 5

Forår 2023

Tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 9-16
Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 9-16
Tirsdag d. 4. april 2023 kl. 9-16

Basismodul hold 6

Efterår 2023
Tirsdag d. 19. september 2023 kl. 9-16
Onsdag d. 20. september 2023 kl. 9-16
Tirsdag d. 10. oktober 2023 kl. 9-16

 

Indhold

Dag 1: Introduktion til basismodulet
Præsentation af metoden systemisk organisationsopstilling samt undervisning i de systemiske hovedprincipper: Orden, tilhørsforhold og udveksling.

Dag 2: Fra silotænkning til systemisk tænkning
Introduktion til de basale opstillerkompetencer identifikation, analyse og handling. Undervisning i uhensigtsmæssige dynamikker og mønstre i organisatoriske kontekster.

Dag 3: Systemisk organisationsudvikling i praksis
Arbejde med systemisk organisationsopstilling på baggrund af egne cases, herunder hvordan du integrerer metoden i dit daglige arbejde inkl. de etiske aspekter.

Det får du med hjem…

Teori

 • Præsentation af grundlæggende begreber, principper og anvendelsesmuligheder
 • Introduktion til teori om systemisk organisationsopstilling inkl. systemisk tænkning, socialkonstruktivisme, fænomenologi og anerkendende tænkning

Praktik

 • Indledende træning i din bevægelse mellem opgave, opstilling, fortolkning og evaluering
 • Indledende træning i at skelne mellem systemiske niveauer og adskille kontekster i relationelle og organisatoriske sammenhænge

Udbytte

 • Begyndende erfaring med at arbejde systemisk med individ, teams og organisationer
 • Introduktion til anvendelige øvelser du løbende kan integrere i egen organisation
 • Større kendskab til dig selv
 • Øget forståelse for andre
 • Et styrket lederskab

Kongruens | Uddannelse | Systemisk organisationsopstilling

Udvidet modul

På det udvidede modul får du den systemiske organisationsopstilling langt mere ind under huden inkl. teorien bag, centrale begreber og en række værktøjer og teknikker, som du samtidig får prøvet af i løbet af forløbet.

Som en del af uddannelsen får du også hjælp til at finde din egen stil, når du skal ud for at omsætte øvelserne til praksis. Efter endt deltagelse er du certificereret organisationsopstiller, og du vil få overrakt dit bevis på sidste undervisningsdag.

Varighed

15 uddannelsesdage
samt dage til træning

Pris

kr. 39.700 ekskl. moms
+ udgifter til bøger
og evt. overnatning

Sted

Højbovej 1a, 1. sal
8600 Silkeborg

Forplejning

Morgenmad kl. 8.30 – 9.00
+ frokost, snacks & kaffe/te

Datoer

Se nedenfor

Tilmelding via mail til info@kongruens.dk

Datoer 2023

Uge 2
Tirsdag den 10. januar
Onsdag den 11. januar
Torsdag den 12. januar

 Uge 10
Tirsdag den 7. marts
Onsdag den 8. marts
Torsdag den 9. marts

Uge 16
Tirsdag den 18. april
Onsdag den 19. april
Torsdag den 20. april

Uge 23
Tirsdag den 6. juni
Onsdag den 7. juni

 Uge 37
Tirsdag den 12. september
Onsdag den 13. september

Uge 44
Tirsdag den 31. oktober
Onsdag den 1. november

Datoer 2024

Datoer følger

Indhold

Modul 1: Væk den systemiske intelligens

 • Hvad er organisationsopstilling?
 • Systemiske grundprincipper
 • Opstillerens kompetencer
 • Organisationer set fra et systemisk perspektiv
 • Praktiske øvelser
 • Dine læringsmål for uddannelsen

Modul 2: Facilitatorrollen og afdækning af dynamikker

 • Neuroleadership
 • Din rolle og personlige stil
 • Kontakt med fokusperson/teamet
 • Holding space
 • Perception og fokus (lytte med hele kroppen)
 • Dynamikker og basismønstre i organisationer/teams.
 • Gæsteunderviser

Modul 3: Design af opstillinger og identifikation af mønstre

 • Design af systemisk opstilling
 • Teoretisk fundament
 • Identifikation af basismønstre og hvor de tager afsæt fra
 • Interventioner
 • Ritualer i organisationer
 • Træne, træne og træne

Modul 4: Systemisk Coaching

 • Problemer er løsninger
 • Organisationens karakteristika og organisationens behov
 • Systemiske spørgsmål
 • Opstillinger med artefakter (tabletop)
 • Gæsteunderviser

Modul 5: Organisationsfokus og lederskab

 • Ledelsesproblematikker og systemisk arbejde
 • Forståelse af traumer i organisationer/teams
 • Arbejdsmiljøproblematikker og systemisk arbejde
 • Autentisk lederskab ved brug af heste
 • Gæsteunderviser

Modul 6: Etik, certificering og integration

 • Organisationsopstillerens attitude og etik
 • Integration af organisationsopstilling i din faglige hverdag
 • Opstillerens personlige stil
 • Certificering

Det får du med hjem…

Teori

 • Indføring i grundlæggende begreber, principper og anvendelsesmuligheder
 • Teori om systemisk organisationsopstilling inkl. systemisk tænkning, socialkonstruktivisme, fænomenologi og anerkendende tænkning
 • Interventionsformer og interventionsteknikker

Praktik

 • Træning i din bevægelse mellem opgave, opstilling, fortolkning og evaluering
 • Træning i at skelne mellem systemiske niveauer og adskille kontekster i relationelle og organisatoriske sammenhænge
 • Hjælp til at finde og udvikle en personlig stil ved brug af systemisk organisationsopstilling

Udbytte

 • Erfaring med at arbejde systemisk med individ, teams og organisationer
 • Anvendelige øvelser du løbende kan integrere i egen organisation
 • Større kendskab til dig selv
 • Øget forståelse for andre
 • Et styrket lederskab

Kontakt os

Du kan altid ringe til os eller sende en mail:

Anette   +45 2129 0845  |  ar@kongruens.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!