Hver eneste dag er der mere end 35.000 sygemeldte på grund af stress i Danmark. Oplever du søvnløshed, utilpashed, rastløshed, hovedpine, svimmelhed, depression, manglende koncentration eller svigtende hukommelse? Det kan skyldes alt for mange opgaver – eller det, som kaldes “boreout”.  

Stress er kroppens måde at hjælpe mennesket med at håndtere trusler og udfordringer. Det er stressreaktionen, der gør os i stand til at flygte, når “tigeren” puster os i nakken, eller når vi har en deadline, vi skal nå.

Men stress er ikke altid et spørgsmål om en skæv work-life balance eller for mange arbejdsopgaver på skrivebordet. Der kan også være for få faglige udfordringer. På engelsk findes begrebet: “boreout“ – følelsen af ikke at blive tilstrækkeligt fagligt udfordret, hvilket kan efterlade en følelse af at være nem at erstatte. Ved “boreout” er der tale om en tilstand med klassiske stress symptomer. Flere sygemeldes af denne grund. Men mange mødes ikke med samme forståelse, som hvis man bliver sygemeldt af alt for mange opgaver.

Stressreaktioner er ikke i sig selv negative eller farlige. For kortvarige stresspåvirkninger og -reaktioner er naturlige og uundgåelige for alle mennesker. Er den stress, du udsættes for, kontrollerbar, kan den faktisk være med til at aktivere og booste dit immunforsvar. Det er, når stresspåvirkningen ikke blot er kortvarig, at vi mister vores evne til selvregulering.

Ubalance i organisationen

Du er den, der bedst kan mærke dit maksimale pres- og stressniveau. Hvis en stress-påvirkning er langvarig og ukontrollerbar, vil den belaste og svække.

Psykolog Solveig Wandall, citeret i Zetland, understreger at, “Stress handler om balancen mellem miljøets belastninger og individets ressourcer. Hvis belastningen er for stor, bliver man stresset.”

Når belastningen bliver for høj og ubalancerne i organisationen bliver for mange, kan du som leder træde til.

Du har et medansvar og en vigtig rolle, når det gælder om at skabe et arbejdsmiljø med mindre stress.

Nok er det en invividuel opgave at vurdere den enkeltes stressniveau, men det er et fælles ansvar at bevare fokus på balancen.

 

Tre tips til hvordan du kan passe bedst muligt på dine kollegaer

1. Vær et forbillede

Som leder kan du gennem dine handlinger vise, at du husker at prioritere dig selv. Tag ikke mere på dine egne skuldre, end de kan bære. På den måde er du også med til at hjælpe dine medarbejdere med at finde deres optimale balance. Så sæt barren realistisk og inddrag dine kolleger i processen.

2. Små gestusser

Spørg ind til dine kollegaer, og tilbyd at tage en ekstra kop kaffe med fra automaten. Selv de små gestusser kan betyde rigtig meget for den enkelte. Som leder kan du gøre en forskel ved at anerkende dine medarbejderes situation.

3. Forebyggende indsatser

Mange arbejdspladser har taget stilling til hvilke retningslinjer, der træder i kraft, hvis en medarbejder sygemeldes med stress. Men har I også overvejet at indtænke forebyggende indsatser? Som leder kan du inddrage dine medarbejdere i udarbejdelsen af en ny og forebyggende handlingsplan.

Stil spørgsmål som:

  • Hvad opfatter vi som god trivsel?
  • Hvordan registrerer vi stresssymptomer ved os selv/hinanden?
  • Hvordan får vi den stressramte medarbejder tilbage på bedste vis?

 Du skal dog ikke kun passe på dine kollegaer – du skal også huske at passe på dig selv.

Kongruens’ stress- og trivselsforløb

Hos Kongruens bidrager vi til balance og vedvarende trivsel i både danske og internationale virksomheder. Ved at forene HR Business og kompetenceudvikling, stiller vi de nødvendige spørgsmål for at finde frem til de løsninger, som kan styrke både ledere og medarbejdere. 

Vi har gennem mere end fem år afviklet stress- og trivselsforløb med ledere og medarbejdere i både kommuner og private virksomheder. Stress- og trivselsforløbene er primært individuelt tilrettelagt, og vi tager udgangspunkt i den enkeltes situation og position på arbejdspladsen.

I forløbene arbejder vi med bevidstgørelse og identifikation af stressorer. Vi arbejder bl.a. med grundlæggende værdier, behov, og grænsesætning. Men i høj grad også med, hvordan kriser og forandringer håndteres af den enkelte medarbejder og organisationen. Det er et effektivt og langtidsholdbart forløb, som har enorme og effektfulde resultater.  

Nogle kommer i et stressforløb på baggrund af et for stort arbejdspres, manglende overblik og overbelastning af opgaver. Andre grundet “boreout” eller fx en optrapning på arbejdspladsen efter et sygdomsforløb. Deltagerne har i gennemsnit 4,5 samtale i løbet af 3 måneder. I stress- og trivselsforløbet er der en indbygget mulighed for trepartssamtaler – evt. med nærmeste leder, så den stressramte kan blive støttet i en god tilbagekomst.

Vil du vide mere?
Så er du velkommen til at kontakte os her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv månedligt opdateret på vores arbejde og inspireret af spændende emner. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv månedligt opdateret på nye spændende arrangementer, nyheder om systemisk ledelses- og organisationsudvikling og information om relevante emner.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du tilsendt første kapitel af bogen Spørgsmål der Flytter med. Samtidig modtager du ”Sådan siger du pænt farvel” - en guide til afskedigelse i krisetider.

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!