Definitionen på ”trivsel” er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet.

Trivsel er på dagsordenen i mange virksomheder, og de fleste ved, at trivsel hos både individ og teams, spiller en vigtig rolle for kompetenceudvikling, kreativitet, resultat og bundlinje.

Fordelene ved at både medarbejdere og ledere trives har en afledt positiv effekt på arbejdspladsen gennem et større engagement, mindre sygefravær, fastholdelse i jobbet og et der af følgende sundt fællesskab og arbejdsmiljø. Det smitter af på den gode employer branding. Her vil vi gerne arbejde.

Hvordan ser trivsel ud – og hvorfra kommer den – og hvem bærer ansvaret?

Når du som leder ønsker at udforske din medarbejders trivsel, kan du med fordel starte med at være opmærksom på nærværet både inden i dig selv, men også i dialogen mellem jer.

Når medarbejderen oplever nærvær og ægte interesse fra lederens side, vil det skabe en oplevelse af større tryghed og sikkerhed på arbejdspladsen. Men kan vi give nærvær til at andre, hvis ikke vi giver det til os selv?

Når vi oplever en hændelse, skaber det tanker, der skaber følelser. Forskning (Lazarus & Folkman 2006) peger på, at trivsel hænger sammen med vores oplevelser og fortolkninger af, hvad der sker omkring os – og ikke begivenhederne selv. Oplevelsen af trivsel kommer indefra individet selv.

Trivsel kan ikke fremtvinges. Vi må selv deltage aktivt, f.eks. ved at være opmærksomme på hvilke tanker og følelser oplevelserne skaber.

Spørgsmål til refleksion om nærvær og trivsel;

Med hvilken procentsats er du til stede i dine relationer?

Hvad er trivsel på din arbejdsplads – og hvordan ved du det?

Læs mere her om hvordan du kan forebygge stress og pres i både dit privatliv og dit arbejdsliv.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv månedligt opdateret på nye spændende arrangementer, nyheder om systemisk ledelses- og organisationsudvikling og information om relevante emner.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du tilsendt første kapitel af bogen Spørgsmål der Flytter med. Samtidig modtager du ”Sådan siger du pænt farvel” - en guide til afskedigelse i krisetider.

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!