Når vi står vi foran en opgave, en udfordring eller en konflikt, har vi en tendens til at skærpe vores fokus, på det der skal løses.
Vores opmærksomhed zoomer automatisk ind på udfordringen for dernæst finde en løsning. Det kan i mange tilfælde være tilstrækkeligt at kigge på udfordringen på denne måde.

Er det et tilbagevendende mønster, kan det være virkningsfuldt at kigge på problemet, som en del af et større system; i afdelingen, organisationen eller samfundsmæssigt. Fra et systemisk perspektiv antager vi, at hændelser sjældent har en direkte forbindelse til årsagen og løsningen. Vi mener at et problem vil forstås – ikke løses.

Fremfor at zoome ind på en udfordring: Zoom ud – og se det større billede

Med andre ord, når vi arbejder med relationer og energien i et system, kan vi ved at zoome ud se, at det samme mønster ofte gentager sig selv enten i den private sfære, i teamet/organisationen eller i et større system. Vi kan også bedre få øje på det ubevidste lag hos de involverede mennesker, som forhindrer en løsning.

Et eksempel…

En coach bliver hyret ind af en virksomhed til at levere stresscoaching for en ledende medarbejder, der viste stærke tegn på udbrændthed. Arbejdspladsen har igennem en periode registreret flere situationer, hvor deadlines ikke blev overholdt, en ændret adfærd og et stigende antal sygedage. Lederens leder havde haft flere samtaler med den pågældende person.

Lederen gav udtryk for at han var opmærksom på stress symptomerne, og han gjorde sig umage. Virksomheden kunne ikke se en positiv udvikling i adfærden. Lederen føler sig klemt, og coach er usikker på hvordan han bedst hjælper den stressramte leder.

Facilitator visualiserede situationen

Scene 1

De elementer, der stilles op, er:

  1. Leder
  2. Kompetencer
  3. Stresssymptomer
  4. Coach
  5. Virksomhed

Vi arbejdede med afstanden – zoomede ud og bad coachen træde et skridt tilbage.

Scene 2

Herefter følte den stressramte leder følte sig med det samme mere fri, og der var nu kontakt til de kompetencer, der ikke var i spil førhen – dermed kunne der handles. På grund af overblikket kan problemet håndteres fra roden af, fordi sammenhængen nu kan ses.  Stresssymptomerne trak sig tilbage og virksomheden fik det markant bedre.
Coach fik sig en øjenåbner på positionen i forhold til både den stressramte leder og til virksomheden. At træde et skridt tilbage frigav energi og overblik over hele billedet.

I systemisk opstilling bruger vi det visuelle til at flytte problemet ud af hovedet for at danne os et overblik. Når vi bruger mennesker som rekvisit, har vi den ekstra dimension, at vi kan få feedback omkring oplevelsen af at være med i opstillingen.

Har du lyst at prøve en opstilling? Så kommer der her til slut nogle forslag til systemiske spørgsmål:

Systemiske spørgsmål, du kan lade sig inspirere af

  • Hvem er du loyal overfor, når du siger ja til en opgave?
  • Hvilke skjulte loyaliteter kan der være i enten det personlige eller det organisatoriske system?
  • Hvem eller hvad har fordel af ”problemet”?
  • Symptombehandler du – eller får du fat i den reelle årsag?

Læs mere her om Spørgsmål der flytter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv månedligt opdateret på nye spændende arrangementer, nyheder om systemisk ledelses- og organisationsudvikling og information om relevante emner.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du tilsendt første kapitel af bogen Spørgsmål der Flytter med. Samtidig modtager du ”Sådan siger du pænt farvel” - en guide til afskedigelse i krisetider.

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!