Zoom ud - New Normal

Hvordan kan vi komme kreativt og klogere gennem krisen?

Styrk dit indflydelsesrum og rammesæt din virksomhed i den nye virkelighed

Zoom ud – New normals formål er at støtte op om målgruppen af SMV, soloselvstændige og små erhvevsdrivende, hvis levegrundlag har forandret sig markant, siden krisen indtraf. Vi ønsker at støtte deltagerne i aktivt at øge deres indflydelsesrum og rammesætte deres virksomhed i den nye virkelighed. Dette ved at støtte mentalt, inspirere, motivere og give konkret viden og redskaber. Ligeledes er hensigten den at skabe følgeskab og fællesskab for gruppen.

Resultatet af det senest gennemførte forløb var:

  • Flere oplevede igen at have virkelig travlt i deres virksomheder nogen endda mere end tidligere.
  • Andre sadlede om i nye retninger med mere tro på og tillid til at kunne møde fremtidige udfordringer og eventuelle kriser.

Hos Kongruens og Compassionfokuseret Dialog stillede vi, efter udbrudet af COVID-19, os  selv spørgsmålet: ”Hvordan kan vi komme kreativt igennem og klogere ud af krisen?”. Spørgsmålet resulterede i projektet Zoom ud – New Normal, som er blevet søsat med midler fra Velliv Foreningens akutpulje.

Praktisk info

Underviser/ Facilitator

Anette Raaby

Berit Mikkelsen

Projektet løber over 8 moduler og forventes gennemført igen i foråret 2021.

Ønsker du at modtage information om næste forløb af Zoom ud – New Normal?

Tilmeld dig vores liste her.