Workshops

Introduktion til organisationsopstilling og systemisk ledelse
Datoer for næste workshopsTilmelding

Flyt dig på en halv dag

Strategiske dilemmaer?
Mistrivsel og stress-symptomer i organisationen?
Udfordringer med at tiltrække de rigtige medarbejdere?
Fastlåste problemstillinger?

Hverdagskost i de fleste danske virksomheder… Symptomer på mistrivsel, manglende flow og resultater fortsætter indtil den reelle årsag til en problemstilling er fundet. Med systemisk organisationsopstilling får du mod til at gå ind i – i stedet for udenom. Vil du skabe forandring, så tag fat i roden!

Vores nye tiltag på denne populære workshop er at tage fat i forskellige teamer, som er aktuelle i virksomhederne i dag.

N

Workshops er et mix af korte oplæg, praktiske øvelser og vidensdeling.

N

Vi arbejder i et kollektivt vidensfelt, som findes alle vegne, men som opleves nyt for de fleste.

N

Den systemiske opstillingsmetode udmærker sig ved at der ikke er ‘rigtigt’ og ‘forkert’. Kongruens’ erfaring er at alle intuitivt og med lethed indgår i arbejdet.

N
Metoden er helhedsorienteret og bevidstgørende.

Datoer og temaer for workshops om organisationsopstilling


Mandag d. 1. april kl. 09.00 – 12.00 – “Stress, hvem er du loyal over for?”


Torsdag d. 2. maj kl. 14.00 – 16.00 – “Mønstre gentager sig indtil roden er fundet”


Tirsdag d. 21. maj kl. 14.00 – 16.00 – “Kollektiv intelligens på jobbet”

Himmelbjerggården

Pris

Kr. 500 excl. moms

Sted

Himmelbjerggården
Himmelbjergvej 11
8680 Ry

Forplejning

Kaffe/te og snacks.

Underviser/ Facilitator

Anette Raaby

Ofte med supplering fra netværket.

|

Deltagere på workshops om organisationsopstilling udtaler:

“Jeg har fået nogle andre perspektiver med hjem, så det var dejligt at ‘min’ udfordring blev taget op. Det er blevet synliggjort hvordan jeg kan gå hjem og positionere mig ift. både ledelse og medarbejdere.”

Troels Risager, Regnskabschef

“Gennem opstillingen blev jeg meget bevidst om hvor nemt det er for medarbejdere at gennemskue hvilket forhold lederen har til sin leder, og at der er behov for ikke alene at lede nedad, men også opad.
God læring.”

Dorthe Lilleris

“Jeg har fået synliggjort nogle øjebliksbilleder, som jeg nu kan gå hjem og omsætte til handling.”

Annemette Lahrmann, partner i Organisationskonsulenterne

“Sjovt at opleve at begreber som ikke er personbårne kan stilles op på gulvet. Interessant at tænke i potentialer og begrænsninger. Jeg er ikke færdig med at finde ud af hvordan jeg kan bruge metoden, men den skubber til min normale måde at tænke på.”

Ulla Kristensen, projektleder, Blå Kors og Kirkernes Sociale Arbejde

“Tankevækkende workshop!
Jeg har tidligere deltaget i et ledelsesforløb om kroppens visdom i kommunikation i ledelse og denne workshop vækker genklang ind i det. Det er interessant at så mange forskellige elementer i lederskab kan have en stemme.”

Ann Dahy, Kredschef, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

Har du spørgsmål til workshops i organisationsopstilling

Skriv venligst hvilken dato og workshop, samt dit navn og spørgsmål.