Workshops

Introduktion til organisationsopstilling og systemisk ledelse
Datoer for næste workshopsTilmelding

Flyt dig på en halv dag

Strategiske dilemmaer?
Mistrivsel og stress-symptomer i organisationen?
Udfordringer med at tiltrække de rigtige medarbejdere?
Fastlåste problemstillinger?

Hverdagskost i de fleste danske virksomheder… Symptomer på mistrivsel, manglende flow og resultater fortsætter indtil den reelle årsag til en problemstilling er fundet. Med systemisk organisationsopstilling får du mod til at gå ind i – i stedet for udenom. Vil du skabe forandring, så tag fat i roden!

Vores nye tiltag på denne populære workshop er at tage fat i forskellige teamer, som er aktuelle i virksomhederne i dag.

N

Workshops er et mix af korte oplæg, praktiske øvelser og vidensdeling.

N

Vi arbejder i et kollektivt vidensfelt, som findes alle vegne, men som opleves nyt for de fleste.

N

Den systemiske opstillingsmetode udmærker sig ved at der ikke er ‘rigtigt’ og ‘forkert’. Kongruens’ erfaring er at alle intuitivt og med lethed indgår i arbejdet.

N
Metoden er helhedsorienteret og bevidstgørende.
|

Deltagere på workshops om organisationsopstilling udtaler:

“Jeg har fået nogle andre perspektiver med hjem, så det var dejligt at ‘min’ udfordring blev taget op. Det er blevet synliggjort hvordan jeg kan gå hjem og positionere mig ift. både ledelse og medarbejdere.”

Troels Risager, Regnskabschef

“Gennem opstillingen blev jeg meget bevidst om hvor nemt det er for medarbejdere at gennemskue hvilket forhold lederen har til sin leder, og at der er behov for ikke alene at lede nedad, men også opad.
God læring.”

Dorthe Lilleris

“Jeg har fået synliggjort nogle øjebliksbilleder, som jeg nu kan gå hjem og omsætte til handling.”

Annemette Lahrmann, partner i Organisationskonsulenterne

“Sjovt at opleve at begreber som ikke er personbårne kan stilles op på gulvet. Interessant at tænke i potentialer og begrænsninger. Jeg er ikke færdig med at finde ud af hvordan jeg kan bruge metoden, men den skubber til min normale måde at tænke på.”

Ulla Kristensen, projektleder, Blå Kors og Kirkernes Sociale Arbejde

“Tankevækkende workshop!
Jeg har tidligere deltaget i et ledelsesforløb om kroppens visdom i kommunikation i ledelse og denne workshop vækker genklang ind i det. Det er interessant at så mange forskellige elementer i lederskab kan have en stemme.”

Ann Dahy, Kredschef, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

Himmelbjerggården

Pris

Kr. 500 excl. moms

Sted

Himmelbjerggården
Himmelbjergvej 11
8680 Ry

Forplejning

Dag: Kaffe/te, let frokost og snacks.
Aften: Kaffe/te, sødt og snacks.

Underviser/ Facilitator

Anette Raaby

Ofte med supplering fra netværket.

Datoer og temaer for workshops om organisationsopstilling

Mandag d. 28. januar kl. 13.00 – 16.00 – ”Vil du af med stress i din organisation hjælper det ikke at symptombehandle”

Torsdag d. 28. febuar kl. 9.00 – 12.30 – “Skjulte loyaliteter i teams og organisationer”

Torsdag d. 7. marts kl. 13.00 – 16.00 – “Sæt potentialer fri + skab flow i teamet”

Mandag d. 1. april kl. 09.00 – 12.30 – “Stress påvirker også de, der ikke er syge”

Torsdag d. 2. maj kl. 13.00 – 16.00 – “Mønstre gentager sig indtil roden er fundet”

Tilmelding til workshop i organisationsopstilling

Skriv venligst hvilken dato du ønsker at tilmelde dig en workshop, og navne og titler hvis du tilmelder flere end dig selv.
Vær opmærksom hvis der er 2 på en dag, skriv da tidspunktet.