Teamudvikling

Du og dit team er klogere end I tror
A-ha!En halv dag med dit team

Skjult visdom i dit team

Med systemisk opstilling som metode kan du og dit team i fællesskab få anskueliggjort de dynamikker og strukturer i jeres arbejdsfællesskab som måske er uhensigtsmæssige, bremsende eller decideret dysfunktionelle. Det lyder måske lidt farligt, men faktisk er det en nænsomt faciliteret nødvendighed for at I – ligeledes sammen – kan ændre og opløse problemstillinger, til fælles bedste. Metoden er  særligt givtig i forbindelse med organisations- og teamudvikling, konflikter, organisatoriske udfordringer/ mønstre, fastlåsthed, stress og manglende arbejdsglæde.

“Anette Raaby skruede to værdifulde dage sammen til os, hvor vi arbejdede med vores DiSC profiler og afdelingens værdier. Mine medarbejdere var meget glade for selve forløbet og specielt for udbyttet, som Anette med indlevelse og engagement fik ”frigivet” fra os på en naturlig og humoristisk måde. Jeg var særdeles tilfreds med arrangementet, der gav endnu mere til samarbejdet og trivslen i afdelingen, end jeg havde forventet. Sammen med Anette fik vi som afdeling skabt en positiv og langtidsholdbar, fælles referenceramme, som gjorde at potentielle samarbejdsproblemer og misforståelser aldrig fik lov til at slå rod, men derimod hurtigt blev afmonteret.”

Anne S. Hansen

“Jeg har gjort brug af Anette Raabys evner og kompetence i forbindelse med en af mine nøglemedarbejdere, der blev ved med at gentage et uhensigtsmæssigt mønster, til stor støtte for både medarbejderen og mig. Ved ansættelsen af en mellemleder bidrog Anette med DiSC analyse og samtale med kandidaten.”

Anne S. Hansen

“Vi oplevede en dag der var skræddersyet til vores stab. Udgangspunktet for øvelserne og opgaverne var den arbejdsmiljøudfordring staben oplever hver dag, og I evnede at skabe et trygt og tillidsfuldt rum at arbejde og være i. Der var mange grin, alvorlige stunder, plads til refleksion og eftertænksomhed. Vi gik alle derfra med ny erkendelse om vores samarbejde. Jeg vil ikke tøve med at kalde på jer igen, når jeg får mulighed for det”

Marianne Klitgaard Würtz

N

Visualisering af ståsteder

Kongruens støtter jer i at opstille de scenarier og udfordringer som aktuelt fylder i teamet. Du vil indgå i andres opstillinger og andre vil indgå i dine. I lærer hinanden bedre at kende, på en ny måde.

N

dit system i jeres system

Via dialog zoomer vi ud og undersøger udfordringen i jeres organisation og I får mulighed for at se hvor de bedste udviklingsmuligheder og potentialer er. Den systemiske metode indeholder effektive forandringsværktøjer til udvikling af teamet.

N

A-Ha!

Målløse deltagere er ikke et særsyn i arbejdet med organisationsopstilling. Arbejdet med selv- og teamudvikling lagrer sig mere effektivt af at vi arbejder med et mix af teori og et kollektivt vidensfelt, hvor deltagerne er i bevægelse og selv oplever ‘svar’.

N

Nænsom, intens udvikling

Den systemiske opstillingsmetode udmærker sig ved at der ikke er ‘rigtigt’ og ‘forkert’. Kongruens’ erfaring er at alle intuitivt og med lethed indgår i arbejdet.

Tag en halv dag med eller for dit team

Hvis du eller I som ledere eller nøglemedarbejdere ønsker at stifte nærmere bekendtskab med Anette Raaby og den systemiske metode inden hele teamet bliver involveret, så er en workshop om systemisk opstilling et stærkt sted at starte. Workshops tjener netop som introduktion.
Læs om Workshops

Støtte til Teamudvikling

Du er velkommen med spørgsmål og forespørgsler vedr. teamudvikling.

Kontakt

Du er velkommen med en forespørgsel vedr. teamudvikling