Systemisk metode

Organisationsopstilling og systemisk tilgang til ledelse
HovedprincipperBaggrund

organisationers skjulte visdom

Systemisk metode har fokus på den kontekst som en problemstilling opstår i. Det er ofte ubevidste logikker der præger forståelse inden for et bestemt system.

I systemisk perspektiv ser vi på teams og organisationer som en levende organisme af relationer og bevægelsesmønstre med egne normer, værdier og formål.

Organisatoriske systemer søger ligesom familiesystemer at finde en indre meningsskabende orden. Når der er systemisk balance, kan hele systemet ånde lettet op og komme udover stepperne med sagens eller virksomhedens kerneformål.

4 hovedprincipper for systemisk metode

L

Systemer vil være hele

L

Systemer vil gerne udveksle med andre systemer

L

Systemer søger sin iboende orden

L

Et system søger at udleve/ nå/ opnå sit reelle formål

Kroppen på Arbejde

Hvis man skal bygge en kompliceret bro eller bygning, vil det aldrig være nok at tale om den, ej heller blot at tegne den. Der skal en 3-dimensionel model af bygningen til, for til fulde at forstå den. For at kunne se, hvordan den kan bygges.

Lidt forenklet opnår vi en sådan 3D i arbejdet med organisationsopstilling. Vi får ikke alene en ny visuel tilgang til en situation, men deltagerne får også ny indsigt ind i kroppen.

Risiko for Harmoni

Organisationsopstillingens primære hensigt er at identificere enhver potentiel fare over for de principper, der opretholder organisationens system, med det formål at balancere eller modvirke problemet.

Formålet med organisationsopstilling er grundlæggende at opnå en optimal plads til hver enkelt i teamet eller organisationen. I systemisk terminologi betyder det at udvikle nye muligheder og løsninger for alle involverede parter.

Du har din mor med på job

Hvis vi som små har været nødt til at være de store, og kompensere for det vores forældre af en eller anden årsag ikke kunne, så udvikler vi naturligt en overansvarlighed.

Når vi på en arbejdsplads har en leder, der ikke tager ansvar risikerer vi at gentage et mønster om overansvarlighed, ved selv at tage lederansvaret helt eller delvist. Det vil ofte resultere i stress og udbrændthed.

N

Aktivering af skjult viden

Organisationsopstilling er en innovativ og helhedsorienteret metode til at integrere hele det systemiske vidensfelt i organisationen. Ikke bare logisk og faktuel viden, men også den ubevidste viden, der allerede er i virksomheden.

N

Visuelle relationer

De relationer vi indgår i på en arbejdsplads kan være meget komplekse. Det kan være svært at sætte ord på alt det, der er i spil; følelser, blokeringer, værdier, skjulte dynamikker og fastlåste problemstillinger. Ved at opstille nogle modeller over relationer, problemer og udfordringer får vi adgang til viden vi ikke logisk kan regne ud. Resultatet er at konflikter opløses, nye indsigter synliggøres og ressourcer frisættes.

N

Stress eller trivsel

Organisationsopstilling er en internationalt gennemprøvet og unik metode til at arbejde både individuelt og med grupper. Den systemiske tilgang giver nye vinkler og en dybere forståelse for de sædvanligvis skjulte mekanismer, der forårsager stress og konflikter såvel som effektiv ledelse og trivsel.

Baggrund For organisationsopstilling

Den Systemiske Metode har rødder tilbage til 1960’erne via Bert Hellinger (født i 1925), som opfandt Familieopstilling. Hellinger er en meget interessant person, der som teenager blev forsøgt rekrutteret til nazistpartiet og som følge af sin modstand blev klassificeret som ‘enemy of the state’. Han blev tilfangetaget under krigen, og da freden indtraf i 1945 blev han katolsk præst. Han var udstationeret som lærer, præst og hjælpepræst i Sydafrika i 16 år. Da han i starten af 60’erne blev introduceret til økumenisk fænomenologi blev han imponeret over mulighederne for at modsætninger kunne finde gensidig respekt og harmoni ved at hæve sig over personlige principper og værdier og blot observere i nuet. Han stoppede som præst og begyndte at studere psykoanalyse i Wien. Siden har han udviklet og raffineret Familieopstilling som metode.

Som næsten 70-årig havde Hellinger hverken dokumenteret eller undervist i metoden. Her kom den tyske psykiater Gunthard Weber på banen, idet han transkriberede og redigerede en række af Hellingers foredrag. Det kom der i 1993 en bog ud af: Zweierlei Glück (Capricious Good Fortune; aka Second Chance). Herefter forfattede og medforfattede han 30 bøger.

Det var også Gunthard Weber der først anvendte metoden i erhvervslivet. Gunthard Weber og Jan Jacob Stam, der er stifter af Hellinger Instituttet i Holland, anses for de ledende autoriteter inden for organisationsopstilling.

Uddannelse i organisationsopstilling

Uddannelse der rykker

Lær at arbejde praktisk med systemisk organisationsopstilling og ledelse på grunduddannelsen der er opdelt i moduler á tre dage.

Netværk af organisationsopstillere

Netværk af opstillere

Når du gennemfører uddannelsen i organisationsopstilling tilbyder vi dig at blive medlem af vores nye netværk.

Organisationsopstillere i Danmark

Workshops om organisationsopstilling

Du kan stifte korporligt bekendtskab med den systemiske metode via en halv dags workshop.

|
“I still feel that excitement which I used to feel when I was a little boy playing on the beach – discovering beautiful shells from the giant ocean of knowledge.”

Jan Jacob Stam, stifter af Hellinger Instituttet