Stress & mental sundhed

Få mod til at gå ind i – i stedet for udenom
Fakta om stressKickstart

Stress kan markant forkortes eller undgås

Stressperioder kan ved et målrettet tiltag med fokus på årsagen, muligheder, ressourceopbygning og mønsterafbrydelse markant forkortes eller undgås.


Ved at zoome ud og kigge på individet i forskellige systemer kan der opstå langt mere bæredygtige løsninger.


Stress-sygemeldinger har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den stressramte, for virksomhederne og for samfundet. 


Vi har designet og udviklet et målrettet stress- & trivselsforløb til ledere og medarbejdere.

Med de systemiske briller har på, udtrykkes ubalancer på arbejdspladsen eller i teams ofte igennem individet i form af stress, udbrændthed, konflikter m.v. Stress kan derfor både stamme fra arbejdspladsen som fra individet. Stressbelastningen kan have en positiv hensigt, i det det er systemers sunde måde at vise, hvor der skal sættes ind. Vores tese er at når vi har fat i årsagen fremfor blot symptomerne – så kan vi arbejder langt mere effektivt.

I processen er der et kontinuerligt helhedsorienteret fokus på at støtte den stressramte i at aflære og bevidstgøre uhensigtsmæssige mønstre samt opbygge og integrere nye vaner arbejdsmæssigt som privat.

I samarbejde med leder og/eller HR og den stressramte bistår vi med udarbejdelse af tilbagevendingsplaner, ligesom det er naturligt for os at deltage i treparts samtaler.

Stress- & trivselsforløbet indeholder en periode med efterværn, således at indsigterne og de nye vaner transformeres til ny adfærd og nye skridt for både individ og organisation.

 

Skab mental sundhed i din virksomhed

Den 5 juli 2018 blev evalueringsrapporten af projektet “Forebyggende Fremskudt Sygefraværsindsats (FFS)” offentliggjort, som Anette Raaby var en aktiv del af. Du kan her se de fantastiske resultater af den innovative indsats, som Holstebro Kommune har gennemført fra 2016-2018. Download pdf

Video fra den 21. november 2018, hvor jeg havde en workshop på den årlige arbejdsmiljøkonference i Nyborg, hvor jeg bl.a. talte om stress i organisationer. Se her hvad Tobias Brask fra Kompis fik med sig fra workshoppen.

Præstationsfrie rum

Udover vores stress- og trivselsforløb til medarbejdere og ledere, tilbyder vi også vores forløb Præstationsfrie rum.

Med konceptet Præstationsfrie rum tilbyder vi rammerne til at stoppe op og være midt i det, som bruser omkring dig. Et rum, hvor du øver dig i at holde fokus på at være til stede med alt det som det rummer. Læs mere om forløbet her.

N

Ildsjæl?

Ildsjæle er ofte stjernemedarbejdere. Jo større produktivitet – jo større anerkendelse.
Når cykelryttere har kørt tour de France, ved de, at de skal skifte den store klinge ud med en mindre klinge for ikke at brænde ud. Det samme gælder på arbejdspladser efter en stor indsats, så skal der være en regulering af indsatsen til en mere normal produktivitet og balance.
En sund balance er vigtig for at præstere. Få konkrete værktøjer så du kan brænde uden at brænde ud.

N

Hjælp til Selvhjælp

Din personlige stresscoach har indgående kendskab og erfaring indenfor systemisk selvledelse, mindfulness og organisationspsykologi.

N

Tid til dig

Stress coaching aftales med hensigtsmæssige intervaller og som udgangspunkt udenfor virksomheden.

Hvordan?

Stresscoachen tager udgangspunkt i dine aktuelle udfordringer, organisationens dna og organisatoriske dynamikker og mønstre samt den rygsæk du har med dig. Vi zoomer ud og sætter fokus på mønsterafbrydelse, ressourceopbygning og nyorientering.

For at aflære uhensigtsmæssige vaner og tillære nye og mere befordrende vaner, kræver det at du som stressramt leder gør noget andet end du har gjort hidtil. En stresscoach hjælper dig med at zoome ud og se dine udfordringer med nye briller, det samme gælder dit arbejdsmønster og dine vaner. Derigennem kan du genskabe struktur, overblik og integrere dine nye skridt for både dig og de forskellige systemer du navigerer ind og ud af.

”Lots of information is invisible. But this does not mean that it does not exist”

Siets Bakker

Kickstart din rejse væk fra stress

Du har mulighed for at deltage i en retræte enten i udland eller indland, hvor du vil få luft til dine hjerneceller og næring til din krop. Hvis du føler dig udbrændt eller i vildrede kan det være lige dét, der skal til. Du vil her opleve gode rammer bygget op om mindfulness, sund kost, stilhed og unikke rammer til at arbejde med at bryde uhensigtsmæssige mønstre og få værktøjer til at kigge fremad. Læs om Retræter

Hvis du savner indsigt til at få brudt nogle uhensigtsmæssige mønstre kan også en af vores workshops være et godt sted at starte. Her flytter du dig på en halv dag, uanset hvor du står lige nu. Læs om Workshops

Fakta om Stress

L

Tal fra EU-kommisionen viser at mellem 50-60% af alle tabte arbejdsdage, kan sættes i forbindelse med stress.

L

En nyere undersøgelse viser, at hver 10. nuværende leder har en stresslateret sygdom.

L

35.000 danskere er hver dag sygemeldt med stress og hver femte dansker har en depression i løbet af sit liv.

L

Kroppen kan fortælle at noget er for meget bl.a. via hjertebanken, søvnløshed, afbrudt søvn, en kort lunte, manglende overblik, grådlabilitet, svækket immunforsvar, manglende glæde, nedsat koncentrationsevne m.v. .

L

Ifølge WHO er stress: ”En lang række stressorer (påvirkninger, belastninger, bekymringer, forventninger, krav, pres) der opsamles over tid og som glider i en belastningstilstand, der udmatter og nedbryder organismens bærekraft.

L

Kortvarig stress kan være nyttig, mens langvarig stress kan medføre alvorlig risiko for udvikling af livstruende sygdomme. Det er dokumenteret at langvarig stress kan skade hjernen og blodkredsløbet.

L

Nedbrydelse via stress kan føre til psykisk og fysisk sammenbrud og varige skader i hukommelsen, hjertekarlidelser og blodpropper.

L

Sygefravær på mere end 30 dage udgør 38% af det samlede sygefravær ifølge Det Nationale Forsknings- center for Arbejdsmiljø.

L

Stress er IKKE en sygdom, men en naturlig psykofysiologisk reaktion, der oprindeligt er forbundet med vores mulighed for at overleve!

Har du behov for coaching ifm. stress?

Du er velkommen med spørgsmål og forespørgsler vedr. stresscoaching.

Kontakt os

Du er velkommen med en forespørgsel vedr. stress coaching