Stress & mental sundhed

Få mod til at gå ind i – i stedet for udenom
Fakta om stressKickstart

Vil du skabe forandring, så tag fat i roden

Formålet med stresscoaching er at klæde ledere og nøglemedarbejdere på til at håndtere stress hos sig selv såvel som hos medarbejdere. Når ledere brænder ud påvirker det ikke blot bundlinien negativt, men også hele organisationen.

Mange virksomheder har en stressfremmende kultur med et højt tempo, korte deadlines, mails og mobiltelefoner døgnet rundt, og konstant travlhed. Her er det typisk ikke en prioritet at bruge tid på at tale om problemer og konflikter. Stress er et udtryk for at noget er for meget eller for lidt. Få fat i årsagen til stress fremfor kun at symptombehandle. Robusthed kommer indefra – og det giver mental sundhed.

Skab mental sundhed i din virksomhed

Den 5 juli 2018 blev evalueringsrapporten af projektet “Forebyggende Fremskudt Sygefraværsindsats (FFS)” offentliggjort, som Anette Raaby har været en del af. Du kan her se de fantastiske resultater af den innovative indsats, som Holstebro Kommune har gennemført de sidste 2 år. Download pdf

N

Ildsjæl?

En sund balance mellem arbejde og privatliv vigtig. Det er en god investering at få konkrete værktøjer så du kan brænde uden at brænde ud.

N

Hjælp til Selvhjælp

Stresscoachen har indgående kendskab og erfaring indenfor systemisk selvledelse, mindfulness og organisationspsykologi.

N

Tid til dig

Stress coaching aftales med hensigtsmæssige intervaller og som udgangspunkt udenfor virksomheden.

Hvordan?

Stresscoachen tager udgangspunkt i dine aktuelle udfordringer, organisationens dna og den rygsæk du har med dig. Vi vil sætte fokus på mønsterafbrydelse, ressourceopbygning og nyorientering.

For at aflære uhensigtsmæssige vaner og tillære nye og mere befordrende vaner, kræver det at du som stressramt leder gør noget andet end du har gjort hidtil. En stresscoach kan hjælpe dig med at se med nye øjne på dit lederskab, dit arbejdsmønster og dine vaner. Derigennem får du mulighed for at  genskabe struktur, overblik og integrere dine nye skridt.

Kickstart din rejse væk fra stress

Du har mulighed for at deltage i en retræte enten i udland eller indland, hvor du vil få luft til dine hjerneceller og næring til din krop. Hvis du føler dig udbrændt eller i vildrede kan det være lige dét, der skal til. Du vil her opleve gode rammer bygget op om mindfulness, sund kost, stilhed og unikke rammer til at arbejde med at bryde uhensigtsmæssige mønstre og få værktøjer til at kigge fremad. Læs om Retræter

Hvis du savner indsigt til at få brudt nogle uhensigtsmæssige mønstre kan også en af vores workshops være et godt sted at starte. Her flytter du dig på en halv dag, uanset hvor du står lige nu. Læs om Workshops

Fakta om Stress

L

Tal fra EU-kommisionen viser at mellem 50-60% af alle tabte arbejdsdage, kan sættes i forbindelse med stress.

L

En nyere undersøgelse viser, at hver 10. nuværende leder har en stresslateret sygdom.

L

35.000 danskere er hver dag sygemeldt med stress og hver femte dansker har en depression i løbet af sit liv.

L

Kroppen kan fortælle at noget er for meget bl.a. via hjertebanken, søvnløshed, afbrudt søvn, en kort lunte, manglende overblik, grådlabilitet, svækket immunforsvar, manglende glæde, nedsat koncentrationsevne m.v. .

L

Ifølge WHO er stress: ”En lang række stressorer (påvirkninger, belastninger, bekymringer, forventninger, krav, pres) der opsamles over tid og som glider i en belastningstilstand, der udmatter og nedbryder organismens bærekraft.

L

Kortvarig stress kan være nyttig, mens langvarig stress kan medføre alvorlig risiko for udvikling af livstruende sygdomme. Det er dokumenteret at langvarig stress kan skade hjernen og blodkredsløbet.

L

Nedbrydelse via stress kan føre til psykisk og fysisk sammenbrud og varige skader i hukommelsen, hjertekarlidelser og blodpropper.

L

Belastningerne kan ”skubbe” til dispositioner for forskellige  sygdomme som f.eks. Diabetes, cancer og hjertesygdomme.

L

Stress er IKKE en sygdom, men en naturlig psykofysiologisk reaktion, der oprindeligt er forbundet med vores mulighed for at overleve!

Har du behov for coaching ifm. stress?

Du er velkommen med spørgsmål og forespørgsler vedr. stresscoaching.

Kontakt os

Du er velkommen med en forespørgsel vedr. stress coaching