samarbejdspartnere

Erhverv Silkeborg

Erhverv Silkeborg

Kongruens har haft en tæt samarbejde med Erhverv Silkeborg gennem en årrække. Anette Raaby fungerer som ekstern facilitator og rådgiver i Erhverv Silkeborg. Her faciliterer hun bl.a. erhvervsnetværk og rådgiver iværksættere og selvstændige.

Se mere på: erhvervsilkeborg.dk

HR Solutions

HR Solutions

Kongruens samarbejder med HR Solutions om en række HR- løsninger, der bl.a. stiller personprofilværktøjet DISC til rådighed. DISC baserer sig på Jungs teori om de fire personlighedstyper og anvendes bl.a. i forbindelse med medarbejder- og lederudvikling samt i forbindelse med rekruttering.

Se mere på: hrsolutions-as.com

MakeMyStrategy

MakeMyStrategy

MakeMyStrategy er et digitalt procesværktøj, som understøtter udvikling og dokumentation af strategisk arbejde. Kongruens anvender værktøjet i samarbejde med kunden til en struktureret proces, som sikrer at vi kommer hele vejen rundt – både med de forretningsorienterede og internt rettede strategiske drøftelser.

Se mere på: makemystrategy.com

PeopleTools

PeopleTools

Kongruens anvender PeopleTools personprofilværktøjer i forbindelse med rekruttering, lederudvikling samt udvikling af samarbejdet i teams. Værktøjerne er baseret på evidente personlighedsteorier, herunder Hexaco og Big Five.

Se mere på: peopletools.dk