samarbejdspartnere

Silkeborg Business

Silkeborg Business

Kongruens har haft en tæt samarbejde med Silkeborg Business gennem en årrække. Anette Raaby fungerer som ekstern facilitator og rådgiver i Silkeborg Business. Her faciliterer hun bl.a. erhvervsnetværk og rådgiver iværksættere og selvstændige. 

https://silkeborgbusiness.dk/erhvervsilkeborg/

HR Solutions

HR Solutions

Kongruens samarbejder med HR Solutions der bl.a. stiller personprofilværktøjet DISC til rådighed. DISC baserer sig på Jungs teori om de fire personlighedstyper og anvendes bl.a. i forbindelse med medarbejder- og lederudvikling samt i forbindelse med rekruttering.

https://hrsolutions-as.com

MakeMyStrategy

MakeMyStrategy

MakeMyStrategy er et digitalt procesværktøj, som understøtter udvikling og dokumentation af strategisk arbejde. Kongruens anvender værktøjet i samarbejde med kunden til en struktureret proces, som sikrer at vi kommer hele vejen rundt – både med de forretningsorienterede og internt rettede strategiske drøftelser.

https://makemystrategy.com

PeopleTools

PeopleTools

Kongruens anvender PeopleTools personprofilværktøjer i forbindelse med rekruttering, lederudvikling samt udvikling af samarbejdet i teams. Værktøjerne er baseret på evidente personlighedsteorier, herunder Hexaco og Big Five.

https://peopletools.dk