Vi udbreder kendskab til og anvendelse af Systemisk Opstilling

Danmarks nye Center for Systemisk Opstilling er sat i verden for at udbrede erhvervslivets kendskab til og værdi af en systemisk tilgang til ledelse. Organisatorisk opstilling er den primære metode.

Alsidigt virke for systemisk ledelse

Kongruens har længe arbejdet på at tilbyde en grunduddannelse og har certificering i støbeskeen.

Vi erfarer at de virkemidler vi har i spil supplerer og komplimenterer hinanden. Uddannelse og øvelser i arbejdsfællesskab på den ene side, og individuel rådgivning og facilitering på den anden.

Vælg din indgang afhængigt af om du selv er en velfungerende leder, eller om du oplever ubalancer i dit lederskab, både i forholdet til dig selv og andre. Der er næring i metoden.

Retræten er til dig der føler dig energiforladt eller udbrændt, og til dig der vil give dig selv plads til selvrefleksion. Som nødvendighed eller gave.