Familieopstilling for organisationsopstillere

Bibi Schreuder fra Hellinger Instituttet kommer til Danmark
Tilmelding på ventelisten til næste hold

Grundet COVID-19 kender vi ikke datoen for et ny arrangement

Familieopstilling for organisationsopstillere

Flere studerende og praktiserende organisationsopstillere i Kongruens’ netværk og fletværk har ønsket at forstå den bagvedliggende metode, familieopstilling, dybere. Hvad er sammenhængen med familieopstilling i de organisatoriske dynamikker vi får øje på og arbejder med? Det er en stor glæde for Kongruens at Bibi Schreuder, medejer af Hellinger-instituttet og gift med Jan Jacob Stam, en af de fremmeste eksperter på området, nu kommer til Danmark for at gøre os klogere på netop familieopstilling for organisationsopstillere!

Introduktion

Det er ikke sjældent at facilitatorer af organisationsopstillinger møder en form for grænse af organisationernes systemer. Mange af de mønstre og dynamikker vi arbejder med i organisationer, har rod i familiesystemer. Af og til viser det sig at organisatoriske problemer og udfordringer er relateret til et eller flere personlige anliggender.

Bibi Schreuder vil via øvelser og arbejde med teori og cases give en dybere forståelse for hvordan systemer fungerer. Hun har været med til at forme den særlige tilgang som praktiseres på det hollandske Hellinger Institut, som er ophav til organisationsopstilling som metode, og beskæftiger sig med de underliggende dynamikker der ligger til grund for mønstre og vaner. Hun vil anskueliggøre hvordan overlevelsesmekanismer på personligt, systemisk og evolutionært plan skaber de mønstre som er vores realiteter i virksomheder såvel som familier.

Efter fem dages træning med Bibi vil deltagerne være i stand til at håndtere eller facilitere de personlige anliggender med rod i familiesystemer der viser sig i møder med klienter i organisationer.

Bert Hellinger Instituut is the founding institute of the organisational constellations method

 

Efter kurset med Bibi Schreuder vil du

N

udvikle et opmærksomt blik på det der sker i familisystemers sjæl

N

opnå viden om hvordan systemer fungerer og om hvordan overlevelsesmekanismer udtrykker sig på både personligt, systemisk og evolutionært niveau

N

være i stand til at opfatte og agere på en fænomenologisk, systemisk og ikke-dømmende måde

N

være i stand til at anvende systemiske principper til at facilitere familieopstilling på en ansvarlig måde

N

få fornyet indsigt i dine egne mønstre

Bibi Schreuder

Bibi Schreuder er medejer og underviser på Hellinger Instituttet i Groeningen, Nederlandene. Hun forklarer:

I perceive systemic work in the same way as the undeniable power of nature – you can only go with the flow, never against it.

Læs mere om Bibi Schreuder på Hellinger Instituttets hjemmeside

Målgruppe

Dette 5-dages kursus fordelt på to moduler i juni og september er tiltænkt organisationsopstillere som allerede har gennemført en grunduddannelse i systemisk organisationsopstilling, og som ønsker at forstå familieopstilling mere indgående og at blive i stand til at genkende familiedynamikker i deres arbejde i organisationer og virksomheder, og som når det er ønskværdigt, kan gå ind i disse.
Organisationsopstillere som også ønsker at kunne facilitere familieopstillinger.

Bibis program er også egnet for familieopstillere der ønsker at forstå organisationsopstilling bedre.

Vigtigt

Deltagelse forudsætter kendskab til opstillingsarbejde, som at have gennemført en grunduddannelse i organisationsopstilling eller i familieopstilling.

Moduler: Familieopstilling for organisationsopstillere

Undervisningen foregår i naturskønne omgivelser på Himmelbjerggården i hjertet af Danmark
Datoer på vej.

L

Modul 1

L

Indhold

Fokus på iagttagelse, teori og facilitatorens indre attitude

  • Hvad er specifikt for familiesystemer?
  • Almindelige mønstre i familier: hvor kommer de fra og hvordan genkender du dem i den virkelige verden? Hvordan kan du intervenere i opstillinger?

Bibi faciliterer en række øvelser som hun selv har udviklet i regi af familieopstillinger, refleksion og mini-konstellationer. Temaerne kan bl.a. være:

  • Forældre og børn, sammensatte familier, adoption, stedbørn m.v.
  • Parforhold
  • Sygdom, afhængighed, incest, offer-krænker-dynamikker, anoreksi, depression, psykose og andre lidelser

Arbejdet med disse temaer vil afsløre en række mulige dyamikker og interventioner som kan anvendes. Facilitatorens egen attitude er her en vigtig dimension, fordi vi arbejder med liv og død! Vi arbejder både med personlig bevidsthed, systemisk bevidsthed og evolutionær bevidsthed.

L

Modul 2

L

Indhold

På det andet modul vil deltagerne facilitere deres egne familieopstillinger og modtage feedback på arbejdet.

  • Arbejde med egne cases og familiesystemer
  • Arbejde med gæsteklienter (2 gæsteklienter bydes velkommen)
  • Lave øvelser med fokus på facilitatorens indre attitude

Når kurset er gennemført kan deltagerne begynde at facilitere familieopstillinger og personlige anliggender når de opstår i arbejdet med organisationer og virksomheder.

højbovej, silkeborg

Pris

9000 DKK excl. moms (1200 Euros)
Kaffe/ the, let frokost og snacks inkluderet i prisen.
Overnatningsmuligheder og yderligere forplejning arrangeres til en merpris.

Sted

Højbovej 1C, 1 sal,
8600 Silkeborg

Underviser

Bibi Schreuder – medejer og underviser på Hellinger Instituttet i Nederlandene
Undervisningen er på engelsk

Deltagere

Minimum 10 deltagere, Max. 20 deltagere
Deltagelse forudsætter kendskab til opstillingsarbejde

Tilmeld dig venteliste til Bibi Schreuders undervisning

Udfyld formularen for at skrive dig på ventelisten til

Famileopstilling for organisationsopstillere 2021

Nye datoer kommer snart