Charlotte Velling Nichol

Associeret partner og Advokat
Anette Raaby, direktør i Kongruens og stifter af Center for Systemisk Opstilling

Min drivkraft er at hjælpe andre med at komme bedst muligt igennem juridiske konflikter. Det kan være konflikter, der er påført eller er selvforskyldte. Jeg kan hjælpe med afklaring af rettigheder og pligter samt konsekvenser af forskellige muligheder.  Jeg har en holistisk tilgang til rådgivning – vi skal se på hele situationen. Jeg vil hellere være med til at forebygge end brandslukke, men er det nødvendigt kan jeg repræsentere min klient ved retten eller for en administrativ myndighed som advokat.  Jeg indgår gerne i processer med de øvrige Kongruens konsulenter, hvis vi derved kan opnå en bedre løsning for parterne.

“This too shall pass”.

25 års erfaring med juridisk rådgivning i ind- og udland.

Jeg har omfattende erfaring med juridisk rådgivning af erhvervsvirksomheder og private. Jeg har erfaring med arbejdsret, ansættelsesret, funktionærret, og anden personalejura herunder ansættelse, opsigelse, bortvisning, fratrædelsesaftaler, kunde- og konkurrenceklausuler, ligebehandlingssager mv. Ligeledes har jeg har været med til forhandlinger af overenskomst og lokalaftaler, tilpasningsforhandling masseafskedigelser og overenskomstbrud, samt virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i forbindelse med opkøb og fusion af virksomheder. Jeg har også arbejdet med arbejdsmiljø og andre områder inden for HR. I mit arbejde er det vigtigt for mig at forstå klientens situation og reelle ønske i forhold til konfliktløsning. Nogle sager er principielle, andre er blot noget, der skal løses bedst og hurtigst muligt. Jeg er så heldig, at jeg selv kan bestemme, hvem jeg arbejder for og ordentlighed er en af mine værdier. At tryne modparten er ikke noget, jeg påtager mig.

Baggrund

Jeg har arbejdet som selvstændig juridisk konsulent og advokat i mange år i ind- og udland, og jeg har en god forståelse for, hvordan kulturelle forskelle indvirker på konflikter. Jeg har også været koncernadvokat i en stor dansk virksomhed og bl.a. været personalechef i en årrække. Jeg har forskellige bestyrelsesposter og er aktiv i foreningsarbejde.

Se mere på:

Uddannelser

Z

cand.jur. Aarhus Universitet (1992)

Z

Master of Legal Business Studies fra Exeter University

Z

Advokatsamfundets Mediatoruddannelse

Kontaktoplysninger: 

Email: cvn@interadvokat.dk

tlf: 93 63 64 65