Zoom ud

og se det større billede

Fremfor at zoome ind på en udfordring
Zoom ud – og se det større billede

Når vi står vi foran en opgave, en udfordring eller en konflikt, har vi en tendens til at skærpe vores fokus, på det der skal løses.
Vores opmærksomhed zoomer automatisk ind på udfordringen for dernæst finde en løsning. Det kan i mange tilfælde være tilstrækkeligt at kigge på udfordringen på denne måde.

Er det et tilbagevendende mønster, kan det være virkningsfuldt at kigge på problemet, som en del af et større system; i afdelingen, organisationen eller samfundsmæssigt. Fra et systemisk perspektiv antager vi, at hændelser sjældent har en direkte forbindelse til årsagen og løsningen. Vi mener at et problem vil forstås – ikke løses.

Med andre ord, når vi arbejder med relationer og energien i et system, kan vi ved at zoome ud se, at det samme mønster ofte gentager sig selv enten i den private sfære, i teamet/organisationen eller i et større system. Vi kan også bedre få øje på, det ubevidste lag hos de involverede mennesker, som forhindrer en løsning.

Eksempel

En coach bliver hyret ind af en virksomhed til at levere stresscoaching for en ledende medarbejder, der viste stærke tegn på udbrændthed. Arbejdspladsen har igennem en periode registreret flere situationer, hvor deadlines ikke blev overholdt, en ændret adfærd og et stigende antal sygedage. Lederens leder havde haft flere samtaler med den pågældende person. Lederen gav udtryk for at han var opmærksom på stress symptomerne, og han gjorde sig umage. Virksomheden kunne ikke se en positiv udvikling i adfærden. Lederen følger sig klemt, og coach er usikker på hvordan han bedst hjælper den stressramte leder.

Facilitator visualiserede situationen.

Scene 1 – De elementer der stilles op er:

  1. Leder
  2. Kompetencer
  3. Stresssymptomer
  4. Coach
  5. Virksomhed

Vi arbejdede med afstanden – zoomede ud og bad coach træde et skridt tilbage

Scene 2

Den stressramte leder følte sig med det samme mere fri, og der var nu kontakt til de kompetencer, der ikke var i spil. Stresssymptomerne trak sig tilbage og virksomheden fik det markant bedre
Coach fik sig en øjenåbner på positionen i forhold til både den stressramte leder og også virksomheden. At træde et skridt tilbage frigav energi og overblik over hele billedet.

I systemisk opstilling bruger vi det visuelle til at flytte problemet ud af hovedet for at danne os et overblik. Når vi bruger mennesker som rekvisit, har vi den ekstra dimension, at vi kan få feedback omkring oplevelsen af at være med i opstillingen.

Her er nogle systemiske spørgsmål, hvis du skulle have lyst til at afprøve en opstilling.

 

Systemiske spørgsmål – du kan lade sig inspirere af.

  • Hvem er du loyal overfor, når du siger ja til en opgave?
  • Hvilke skjulte loyaliteter kan der være i enten det personlige eller det organisatoriske system?
  • Hvem eller hvad har fordel af ”problemet”?
  • Symptombehandler du – eller får du fat i den reelle årsag?