Michael Stubberup efterlyser et systemisk sprog

For bæredygtighed
Ånd i hverdagen - artikelserie

Efterlysning: Systemisk sprog

“Ånd i hverdagen”

Vækstcenteret i Nørre Snede har henover et halvt år publiceret en række spændende bidrag til en artikelserie om Ånd i Hverdagen. Et af dem er af Vækstcenterets egen Michael Stubberup, som under en efterlysning af et endnu ikke eksisterende systemisk sprog, gør rede for hvor fatalt det egentlig er for os som menneskehed og planet, at vi har mistet kontakten til os selv. Faktisk skriver han at vi er født til også at være stille… en dyd der ellers ikke just anerkendes i vores hæsblæsende travlhed med larmende sociale medier og larmende krav til livet og til egen præstation.

Vi har mistet kontakten til os selv. Vi er blevet unaturlige. Prisen der ifølge Michael Stubberup bl.a. betales i tab af biodiversitet kan være fatal. Den grelle situation fordrer imidlertid nødvendighed og er derfor et mulighedsfelt uden fortilfælde.

“Vi er født med evnen til at kunne opøve en indre ligevægt der har karakter af stilhed. Den stilhed, siger forfatteren, er beskrevet af de store spirituelle systemer som en mulighed for direkte at mærke en mere omfattende medfølelse og oplevelse af også global sammenhæng”.

/ Vækstcenterets intro til artikel

Center for Systemisk Opstilling nikker ja. Det er blandt andet derfor at man under Uddannelsestilbud kan finde Retræte, selvom en retræte er et frirum og ikke hvad man traditionelt forstår ved et uddannelsestilbud. Det er også (samabejdspartner på retræterne) Diapraxis’ metier og erfaring som konfliktmæglere, at dybere indre refleksion kaster de bedste resultater af sig i konfliktsituationer. Og vores allesammens verden er i et utal af graverende konflikter som vi er nødt til at handle langsigtet på.

At lytte til sig selv, at føle oprigtig omsorg for planeten Jorden, og at finde svar indeni, kan ikke klares med selv den fineste doktorgrad. Det kræver vaskeægte empati, kontakt med egen krop og lydhørhed overfor egne impulser. Det kræver også at man intuitivt og/ eller bevidst kan skelne mellem systemiske niveauer; hvilket system siger noget til mig nu? Er det mit indre barn, min skyldfølelse, min chef?

Michael Stubberups artikel kan læses på Vækstcenterets ‘Ånd i hverdagen’-side, hvor du også finder andre stærke artikler om spiritualitet og kropslig visdom, med mange forskellige vinkler. Måske et nyt grundlag for fremtidens sprog kan findes der.

Kategorier

Kongruens

Infosyon Certificeret

Højbovej 1a, 1. sal
8600 Silkeborg

Tlf: 21 29 08 45
info@kongruens.dk

Kongruens – mennesker og organisationer

Vi medvirker aktivt til bæredygtighed for mennesker og organisationer.