Med-underviser på Grunduddannelsen

Annette Thiesen
Bliv organisatorisk opstiller i 2018

Pavestolt Wingwoman

Praxica på banen

Et hold kommende organisationsopstillere påbegyndte i august Kongruens’ grunduddannelse i organisationsopstilling på Himmelbjerggården. Sammen med uddannelsens stifter Anette Raaby underviser Annette Thiesen. Hun er både en del af opstiller-netværket som tidligere kursist, og hun er samarbejdspartner i regi af hendes egen virksomhed Praxica. Hun arbejder som træner og coach globalt på B2B markedet, og benytter dagligt systemiske ledelsesprincipper og organisationsopstilling i samarbejdet med kunder.

Annette Thiesen og Anette Raaby har lavet mange opstillinger sammen på Bert Hellinger Instituut i Holland, hvor de begge er uddannede, og de samarbejder også i det internationale netværk CoBrAS, som Anette Raaby i lighed med Center for Systemisk Opstilling har grundlagt. Jeg har stillet Annette Thiesen tre spørgsmål om metoden og uddannelsen:

Hvorfor er organisationsopstilling vigtig?
Systemisk arbejde i organisationer er vigtigt fordi det forbedrer det ledelsesmæssige råderum og fordi en opstilling kan afdække skjulte dynamikker og loyaliteter. Eksempler kan være i onboarding problematikker, for lange time-to market-processer, efter afskedigelsesrunder, efter arbejdsulykker eller andre situationer i virksomheden, som henstår ubearbejdede og glemte, men som styrer begivenhedernes gang under radaren. I en opstilling kan vi lave orden, give plads i systemet, og frisætte den energi der skal flyde for at vi kan passe vores arbejde og forretningen er i sund udveksling med omverdenen.

En anden meget stor fordel er at en opstilling kan bruges som et strategisk laboratorie, hvor man som leder opnår indsigt i skjulte dynamikker som faktisk har stor indflydelse på fremtiden, men som sjældent kan forudses med gængs ‘business intelligence’. Opstilling er også en langt billigere løsning end fejlslagne kampagner eller ‘om-igen’-aktiviteter.

Vi kan opstille relativt komplicerede fremtidige hypoteser og få anskueliggjort vores beslutningsgrundlag. Eksempler på spørgsmål der bredere eller mere nuanceret kan anskueliggøres via systemisk opstilling er:

  • Hvilke dynamikker skal vi være opmærksomme på  hvis vi ændrer forretningsmodellen fra at eje egne butikker til en franchise model?
  • Hvilke elementer spiller ind hvis vi lægger disse to afdelinger sammen?
  • Hvordan vil strategien eksekveres med en specifik, ny leder ombord?

Hvad forventer du at deltagerne får ud af at gennemføre grunduddannelsen i organisationsopstilling?
Det er kommunikeret og jeg har en klar forventning om, at deltagerne opnår en grundlæggende teoretisk og praktisk forståelse for systemisk arbejde i organisationer. Hovedvægten af udbyttet er at deltagerne vil være i stand til gennemføre organisations-opstillinger i deres arbejdsliv. Deltagerne vil allerede fra modul 1 være i stand til, måske på et mere mekanisk plan, at introducere systemiske perspektiver og at eksperimentere med systemisk intelligens i mini-opstillinger.

Uddannelsen i organisationsopstillinger er et kørekort og med dét og den fornødne ambition og selvtillid vil deltagerne kunne arbejde med opstillinger professionelt.

Uddannelse er livslang. Du lærer et håndværk, anvender det i praksis og bliver derigennem bevidst om egne styrker og potentialer: “Hvordan kan jeg udvide mit eget rum, min container, så jeg kan arbejde i et større og dybere perspektiv?”

Hvad forventer du at du selv får ud af forløbet? Har du et personligt mål?
Jeg sagde ja med stor glæde. Ja til at se nye opstillere på markedet, som med et højt fagligt niveau vil have mod til at være i kontakt med det systemiske felt og derigennem blive katalysatorer for sjælsarbejde i organisationer.

Personligt har jeg et behov for at skærpe min egen kommunikation om systemisk arbejde og opstillinger. Som med alt andet relativt nyt, kan der være stor forskel på at have tillid til metoden og at have tillid til budbringeren. Jeg træner på begge fronter lige nu.

Opstillingsarbejdet har haft en afgørende indflydelse på mit professionelle og private liv og i respekt for dette og dem jeg har stået i lære hos er det også et personligt mål at introducere arbejdet i kommercielle miljøer. Organisationer kan få så meget mere ud af deres investeringer, ved at inkludere systemisk arbejde.